Facebook förbereder ett nytt nätverk inriktat på kontakter och kommunikation i arbetslivet. En av konkurrenterna är Linkedin.

Läs hela artikeln här