Med den senaste uppdateringen till ritappen Paper kan användare exportera sina skapelser till Adobe Creative Cloud och öppna dem direkt i Photoshop eller Illustrator.

Läs hela artikeln här