I december kommer auktionshuset Christies i New York att auktionera ut en Apple I som såldes direkt från Steve Jobs föräldrars garage och fungerar än.

Läs hela artikeln här