iTunes svarar inte alls efter uppdatering till Yosemite. Vad jag kan se så har allt uppdaterats men ikonen fungerar inte i dock eller i programmapp, synlig men död. Har kört skivverktyg, reparerat behörigheter och skiva, kört uppstart med SHIFT men inget hjälp. vad kan ha hänt?