För ett par dagar sedan började Time Machine krångla och jag trodde det var hårddiskens fel så jag köpte en ny 4 TB-disk. Efter att backat upp allt igen börjar TM krångla vid påföljande backup:

"Time Machine kunde inte slutföra säkerhetskopieringen till 'Backup'.
Kan inte slutföra säkerhetskopieringen. Ett fel inträffade när mappen för säkerhetskopieringen skapades."

Skivverktyg har någon gång givit indikation på skador, men oftast är allt OK och inga fel kan hittas. Försöker jag mata ut den vill den dock inte och jag får felmeddelnade:
"Skivan 'Backup' matades inte ut eftersom ett eller flera program kanske använder den.
Du kan försöka mata ut skivan igen eller klicka på Tvinga utmatning om du vill mata ut den omedelbart."

Om jag tvingar utmatning så går det och om jag sedan monterar disken igen så fungerar backupen.

Felmeddelandena ger alltså intryck av att något program använder disken och blockerar TM. Någon som vet hur jag kan kolla upp det eller som har ett förslag på annan lösning.

(Bifogar bilder med uppgifter om dator och disk (en Seagate))