Efter att ha installerat iCal 1.5.1 kan man installera iSync 1.2.1 (det dyker inte upp i Programuppdatering innan).

Såhär står det om iSync 1.2.1:

Med iSync kan du hantera kontakter, kalendrar, göromålslistor och Safari-bokmärken på flera Mac OS X-datorer och enheter (t.ex. en iSync-kompatibel mobiltelefon, Palm OS-handdator eller iPod), så att du alltid har de senaste uppgifterna med dig. Om du vill synkronisera en Palm OS-handdator måste du installera iSync 1.2 Palm Conduit eller senare.

Bland de nya funktionerna i iSync 1.2.1 märks möjligheten att synkronisera kalenderinformation på mobiltelefoner med Symbian OS samt förbättrad stabilitet.

Du måste installera iCal 1.5 innan du installerar iSync 1.2.1. Du kan läsa ner iCal från www.apple.com/se/ical.