Den IOS-anpassade tidskriften The Magazine kommer att ge ut sitt sista nummer i december, meddelar ägaren Glenn Fleishman.

Läs hela artikeln här