Domare Denise Cote är inte helt nöjd med de villkor under vilka Apple gått med på förlikning i målet om e-böcker.

Läs hela artikeln här