Apple har publicerat en rapport om sitt miljöarbete, och belyser bland annat företagets ökade användning av förnyelsebar energi, satsning på kollektivtrafik och användning av vatten.

Läs hela artikeln här