Ute på internet frodas bildformatet GIF och nu kan de animerade bilderna också användas på Twitter.

Läs hela artikeln här