Finns det något sätt att få fönstren i Mac OS att automatiskt anpassa sig efter antalet mappar i fönstret?
Låt säga att jag har fyra mappar i ett fönster och anpassar fönstret så att det precis ramar in mapparna. Om jag sedan öppnar en av dessa fyra mappar, som i sin tur innehåller, låt säga, åtta mappar eller bara en – då vill jag att fönstret automatiskt ska anpassa sig till antalet mappar. Som det nu är förblir fönstret lika stort som för fyra mappar och jag måste fixa anpassningen manuellt. Irriterande!