Den pågående rättegången mellan Apple och Samsung kan påverkas när ett gammal mål mellan Apple och Motorola nu tas upp igen.

Läs hela artikeln här