Automattic, som utvecklat webbplattformen Wordpress, köper upp lästjänsten Longreads som samlar längre texter från webben.

Läs hela artikeln här