Apple har köpt företaget Novauris Technologies som sysslar med automatisk röstigenkänning. Köpet skedde förra året, men har blivit känt först nu.

Läs hela artikeln här