Twitters satsning på musik tycks inte ha blivit någon framgång. Appen är borttagen ur App Store och tjänsten kommer att läggas ned i april.

Läs hela artikeln här