• Medlem
  • Östersund
  • 2014-02-21 10:19

Ni som funderar på att ladda ner och betala för AirPlayRecorder bör veta att det i nuvarande form fungerar rätt dåligt. Ideligen får man meddelandet "skipped" och "to short" när man kopplar upp sig mot iTunes radiostationer.
Så här svarar supporten på klagomålen:

Currently, internet radio stations do not work properly because they do not send the properly metadata (start time, stop time, duration, etc.) over AirPlay. Without this information, AirPlay Recorder is not able to automatically save individual files from songs.
This is something that the QA/Dev team is investigating for a future update.

TJ