Om Itunes var ett eget företag skulle det motsvara det 130:e största i USA, rapporterar Asymco.

Läs hela artikeln här