Jag blir inte klok på detta med behörigheter.
Har en Maverick server (10.9.1) med en SMB-utdelad mapp som tillåter gästanslutning.
Ansluter från windows 7 som "Guest". Funkar jättebra i windowsmiljön. Har full behörighet till alla filer och mappar som skapas. Precis som jag vill. Enkelt och fungerande.

Men...
På macen med Maverick server får filerna ägarbehörighet "nobody" med läs och skrivbehörighet, och "everyone" får "ingen åtkomst". Inte helt optimalt för min del. Jag vill även att "everyone" ska ha full behörighet.

Kan jag på något vis ändra så att defaultbehörigheten för filerna med ägaren "nobody" även får läs och skrivbehörigheter för "everyone"?
Eller alternativt; Var ställer jag in att nya filer ärver behörigheten hierarkiskt?