Medan de flesta appar satsar på så modern design som möjligt gör andra tvärtom. Classic Note är en liten app för anteckningar som går tillbaka hela vägen till ursprunget.

Läs hela artikeln här