Jag försökte installera Mavericks. När jag kom tillbaka till datorn hade det stannat och den sa ungefär att "OSX kunde inte installeras eftersom hårddisken är trasig och inte kan repareras. Back-uppa alla dina filer och radera sedan hårddisken och börja om igen från back-uppen. Installera sedan OSX igen." Och bredvid det en omstartknapp.
Problemet är bara att efter omstart befann jag mig fortfarande i installeraren och den vägrade släppa ut mig. Första steget var att välja huvudspråk. Det fanns inget alternativ som "Avbryt" eller "Stopp" eller så. Enda möjligheten är att gå vidare framåt i processen.
En annan komplicerande faktor är att back-uphårddisken ligger på jobbet i Norge. Så jag har endast min gamla Macbook pro,säkert fem-sex år gammal.
Nu vet jag inte om detta betyder att jag inte har någon dator alls. (Mer än denna lånade pc som jag skriver på nu)