ML 10.8.4
Hyr in mig på en Exchange-server, tror att det är 2003.

Jag har en grupp i Kontakter. I den finns ett antal kontakter. Jag vill ta bort några av dem inför ett kommande mailutskick.

Om jag markerar en kontakt i gruppen och trycker backspace så frågar maskinen om jag vill radera kortet, och det vill jag ju inte,

Om jag markerar en kontakt i gruppen och går till menyn "Redigera" så är "Ta bort från grupp" grått och går inte att välja.

Jag kan dock markera en grupp, och via menyn "Radera mapp" för att ta bort gruppen.

Hur tar jag bort ett kort från en grupp, utan att radera det?

/M