json och ios

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag har en array
[1,2,3,4,5]
Som jag vill få till json (som sedan ska skrivas till en server)
Men när jag skriver ner dem där blir det:
["1","2","3","4","5"]
Jag vill ha ner att det är int och inte strängar.
Men hur fasen konverterar jag om en array till json som jag vill?
Detta är det som ställer till det jag vet… men hur ska jag ändra?

NSData *jsonData = [NSJSONSerialization dataWithJSONObject:items options:NSJSONWritingPrettyPrinted error:&error];
    NSString *jsonString = [[NSString alloc] initWithData:jsonData encoding:NSUTF8StringEncoding];

Jag är lat och frågar…

Hur skapar du items? Är det en NSArray med NSNumber?

Citat:

NSArray *numbers = @[@1, @2, @3, @4, @5];
NSData *jsonData = [NSJSONSerialization dataWithJSONObject:numbers options:0 error:nil];
NSString *string = [[NSString alloc] initWithData:jsonData encoding:NSUTF8StringEncoding];
NSLog(@"%@", string);

Detta ger mig [1,2,3,4,5] utan fnuttar.

1
Bevaka tråden