Obj-C Socket server

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • International user
  • 2013-07-18 16:21

Modifierade koden från denhär guiden http://www.raywenderlich.com/3932/how-to-create-a-socket-based-iphone-app-and-server och fick det att funka utmärkt.

Dock skulle jag gärna skriva om Serverdelen från Python till Objective-C. Dvs att kunna kommunicera med det här:

#import "aSocket.h"

@implementation aSocket

@synthesize inputStream, outputStream;

- (void)initNetworkCommunication {
    CFReadStreamRef readStream;
	CFWriteStreamRef writeStream;
	CFStreamCreatePairWithSocketToHost(NULL, (CFStringRef)@"localhost", 1111, &readStream, &writeStream);
	
	inputStream = (NSInputStream *)CFBridgingRelease(readStream);
	outputStream = (NSOutputStream *)CFBridgingRelease(writeStream);
	[inputStream setDelegate:self];
	[outputStream setDelegate:self];
	[inputStream scheduleInRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop] forMode:NSDefaultRunLoopMode];
	[outputStream scheduleInRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop] forMode:NSDefaultRunLoopMode];
	[inputStream open];
	[outputStream open];
}


- (void) sendAction:(NSString*)input cellNumber:(NSString*)cellNumber {
	NSString *response  = [NSString stringWithFormat:@"Action:%@:%@", input, cellNumber];
	NSData *data = [[NSData alloc] initWithData:[response dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding]];
	[outputStream write:[data bytes] maxLength:[data length]];
}

@end
  • Medlem
  • International user
  • 2013-07-20 00:05

Det löste sig, det visade sig att Serverdelen jag skrivit var helt korrekt, hade bara inte tänkt på att man behövde avsluta ett meddelande med "\r".

Vad var din fråga?

1
Bevaka tråden