Kanske det kommer bättre drivrutiner för mac? Det påstås i nedannämnda artikel att drivrutinen springer i cirklar runt Mac OS X på samma hårdvara.

http://techworld.idg.se/2.2524/1.514738/stors...