Tjo!

Lite riktigt, riktigt akut hjälp behövs - deadline.

Jag behöver veta syntaxen för att anropa sublayers till ett sublayer.

Anledningen är att jag vill itera över ett lager som kan få heta lager1 i exemplet och för varje sublager (sublager1, sublager2,… sublagerx) vill jag utföra något (i det här fallet toggla en style.

Borde se ut något i stil med lager1.layer[0,1,…x] men jag har inte fått till det så hjälp behövs!!!