iMac 27" Kernel Panics

Tråden skapades och har fått 8 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Etuna
 • 2013-05-24 22:22

Halloj!
Har haft min mid 2011 iMac inlämnad till Digital Inn där de har bytt logikkortet pga att jag fick kernel panics stup i kvarten. Fick tillbaka datorn igår som "åtgärdad" men problemet kvarstår. Tänkte om det är någon av er som kan lista ut vad som händer när det blir kernel panik? Det kan ibland dröja timmar men nu har den kraschat 10 gånger på 30 minuter.
Har tagit ur alla minnesstickor förutom en för att se om det kan vara en sticka det är fel på (tycker man ju de borde ha testat egentligen)?

Fri May 24 22:17:48 2013
panic(cpu 2 caller 0xffffff80252b7e95): Kernel trap at 0xffffff80254ee030, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000112363000, CR3: 0x0000000004c4b02e, CR4: 0x00000000000606e0
RAX: 0xffffff80413c3000, RBX: 0xffffff8040594008, RCX: 0x0000000009000000, RDX: 0xffffff80405945e0
RSP: 0xffffff8185ae3bc0, RBP: 0xffffff8185ae3c00, RSI: 0x000000000003f766, RDI: 0xffffff80405945e0
R8: 0x0000000000000000, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffff804ca17d7c, R11: 0x000000000000001c
R12: 0xffffff80405945e0, R13: 0x000000000003f766, R14: 0x000000000003f766, R15: 0xfffdff804a062908
RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff80254ee030, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000112363000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x2

Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff8185ae3860 : 0xffffff802521d626
0xffffff8185ae38d0 : 0xffffff80252b7e95
0xffffff8185ae3aa0 : 0xffffff80252cd4dd
0xffffff8185ae3ac0 : 0xffffff80254ee030
0xffffff8185ae3c00 : 0xffffff80254e5726
0xffffff8185ae3e00 : 0xffffff80253123d6
0xffffff8185ae3e60 : 0xffffff802530122a
0xffffff8185ae3f50 : 0xffffff80255e063a
0xffffff8185ae3fb0 : 0xffffff80252cdd23

BSD process name corresponding to current thread: mds

Mac OS version:
12D78

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.3.0: Sun Jan 6 22:37:10 PST 2013; root:xnu-2050.22.13~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 3EB7D8A7-C2D3-32EC-80F4-AB37D61492C6
Kernel slide: 0x0000000025000000
Kernel text base: 0xffffff8025200000
System model name: iMac12,2 (Mac-942B59F58194171B)

System uptime in nanoseconds: 69291960031
last loaded kext at 36222734913: com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 75.19 (addr 0xffffff7fa69cc000, size 73728)
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 75.19
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.1.3f3
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.10
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.10
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.3.7fc4
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AGPM 100.12.87
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.3.0
com.apple.kext.AMDFramebuffer 8.1.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 8.1.0
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.1.3f3
com.apple.driver.AppleHDA 2.3.7fc4
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.3.7fc4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.2.5
com.apple.AMDRadeonAccelerator 1.0.6
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.1.3f3
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.3d0
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.3.0
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.1.11
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 8.1.0
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.5.5
com.apple.driver.AppleIRController 320.15
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.1.7
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.3.1
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.BootCache 34
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleUSBHub 5.5.5
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.driver.AirPort.Atheros40 600.72.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.6.0b1
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.6
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.5.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.7
com.apple.driver.AppleUSBUHCI 5.2.5
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.5.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.7
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.7
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 196.0.0
com.apple.security.quarantine 2
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 196.0.0
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 235.29
com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard 170.2
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.1.3f3
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 170.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.6
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSurface 86.0.4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.1.3f3
com.apple.driver.DspFuncLib 2.3.7fc4
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.9fc11
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.6
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily 30.14
com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.1.3f3
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.driver.AppleHDAController 2.3.7fc4
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.3.7fc4
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.11d0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.4d2
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.3.0d51
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 1.1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSource 1.1.8
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.3.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.7
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.11d0
com.apple.kext.AMD6000Controller 8.1.0
com.apple.kext.AMDSupport 8.1.0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 1.8.9
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 1.8.9
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 1.8.9
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.2.6
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.5.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.5.1
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.2.5
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.5.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.5.5
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 5.5.5
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.2.5
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 1.6.3
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 2.2.6
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.5.5
com.apple.iokit.IO80211Family 522.4
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.2b1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.3.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.5.5
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.7
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.security.sandbox 220.2
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImages 345
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.21
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.7
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7.3
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0

Tacksam för hjälp!

 • Medlem
 • Gävle
 • 2013-05-25 03:41

Vet inte alls vad man bör kolla på i en kernel panic-logg, men denna rad fick jag upp ögonen för: BSD process name corresponding to current thread: mds.

http://osxdaily.com/2010/08/05/mds-mac/

Kanske kan vara något tok med din disk?

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2013-05-25 12:34

Eftersom mds (Spotlight) verkar vara inblandad kanske du kan testa med att deaktivera Spotlight en stund (som ett test alltså)?
http://osxdaily.com/2011/12/10/disable-or-enable-spotlight-in-mac-os-x-lion/

 • Medlem
 • Etuna
 • 2013-05-25 22:53

Hej!
Tack för svaren, har kört ett dygn nu med endast en 4 gb minnessticka i och det verkar fungera. Jag ska låta den gå och se om det blir något mer och sen får jag väl testa med ytterligare en sticka tills problemet uppdagas. Om det nu är minnet som strular! Annars testar jag Era metoder

Trevlig kväll!

 • Medlem
 • White Beach, Puerto Galera
 • 2013-09-24 18:40

Har liknande fel på min iMac i7 2009. Har bytt ut Superdriven och satt i en OCZ Vertex 2 i stället. Använder den som systemdisk. Den vanliga snurran ligger kvar och har OS X installerat så det går att bota från vilken som. Nu startar den inte längre utan jag kommer bara till snurran som hänger sig efter en stund. Har försökt att starta från båda diskarna men med samma resultat. Har försökt att resetta med alla tangentkombinationer jag kan komma på inkl dra ur nätkabeln och hålla inne startknappen i tio sekunder. Ibland kommer den in i en loop där den startar om och om hela tiden. Det kommer då upp en text på skärmen som jag hunnit fotografera. Hade den inne på service för ca 6 månader sedan och fick ett nytt grafikkort installerat. jag har även kommit åt den via FireWire Target mode och det var inga problem. Hårddiskarna var synliga och jag kunde komma åt all info på dem båda.

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2013-09-24 19:04

Det man kan se verkar relatera till diskar, kan du testa med att koppla bort en av diskarna?
Kanske den kan starta på en av dem.

 • Medlem
 • White Beach, Puerto Galera
 • 2013-09-24 19:06

Skall testa i morgon. Ett jäkla pillande men kan vara värt ett försök.

 • Medlem
 • White Beach, Puerto Galera
 • 2013-09-25 18:00
Ursprungligen av mattiL:

Det man kan se verkar relatera till diskar, kan du testa med att koppla bort en av diskarna?
Kanske den kan starta på en av dem.

Kopplade ur SSDn nu men utan framgång. Samma fel som förut. Äpple och snurran kommer igång för att sedan frysa. Blir nog in på service igen

 • Medlem
 • White Beach, Puerto Galera
 • 2013-10-15 12:00

Efter många om och men fick jag lämnat in maskinen för reparation. Det var någon fläkt till hårddisken som orsakade kernel panic. Kostar ett par hundra att byta så ingen big deal.

1
Bevaka tråden