Ska börja skriva en ganska lång bok och har tänkt göra det i Pages. Undrar:

Hur gör jag så att kapitel kan flyttas och dess numrering förändras/anpassas?