Villkor för vikarier

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hur ser villkoren ut för en vikarie som har en tidsbestämd anställning utan skriftligt avtal?

Är det en månads uppsägning som gäller? Åt båda hållen. Eller kan exempelvis vikarien säga: Nu drar jag! och sluta samma dag.

Jag har lite vagt minne av arbetsrättsliga regler, men om jag inte minns helt fel så är det så att arbetsgivaren har en icke förhandlingsbar skyldighet att bekräfta anställningsavtal skriftligen senast en månad efter anställningen

Rent allmänt gäller att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga (bara svårare att bevisa vad man kommit överens om)

En tidsbegränsad anställning kan inte sägas upp av arbetsgivaren överhuvudtaget, de är bundna till att anställa dig för hela tidsperioden. (Observera att det inte gäller om de vill avbryta en sk provanställning) Jag är osäker på om detta krav kan förhandlas bort. Men har du inte ingått något sådant avtal så är du på den säkra sidan. I avsaknad av skriftligt avtal så har arbetsgivaren bevisbörda.

För att en provanställning ska vara giltig så måste den vara avtalad, antingen i individuellt avtal, eller att arbetsgivaren har ett kollektivavtal, under vilket du lyder. Om skriftligt avtal saknas så har arbetsgivaren bevisbördan och måste kunna göra troligt att du förstått att det rört sig om en provanställning.

Här är lite länkar

http://www.htf.se/faktamed/ramar/anstallningsskydd.html

http://www.ahnberg.se/fragelada/tidsbegransad_anstallning.html

Citat:

Jag har lite vagt minne av arbetsrättsliga regler, men om jag inte minns helt fel så är det så att arbetsgivaren har en icke förhandlingsbar skyldighet att bekräfta anställningsavtal skriftligen senast en månad efter anställningen

Situationen är så här: en bekant har börjat som vikare på ett ställe. Han ska jobba 5 månader, men har efter 1 månad fått fast plats på ett annat ställe och vill komma ur vikariatet så fort som möjligt. Något skriftligt avtal finns inte eftersom chefen inte "hunnit" ta fram det. Är vikarien fri att gå direkt eftersom avtalet inte är skriftligt bekräftat? Eller gäller 1 månads uppsägning?

  • Medlem
  • Haparanda
  • 2003-10-08 21:02

Ett vikariat har per definition ingen uppsägningstid eftersom det är frågan om en anställning som har ett start- och ett stoppdatum. Det gäller för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vill man krypa ur ett vikariat före den avtalade tiden måste man komma överens.

1
Bevaka tråden