Min MPBr kraschar från och till

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej

Jag köpte en ny MBPr för någon månad sedan och har tyvärr fått en del omstarter som jag tror kommer efter att fläktarna varvar som fan.

Detta är felmeddelandet jag får:

Interval Since Last Panic Report: 315856 sec

Panics Since Last Report: 1

Anonymous UUID: DE55AC81-A27C-D31C-5CE1-11B30A1E40E7

Thu Apr 11 05:37:05 2013

panic(cpu 0 caller 0xffffff80284b7e95): Kernel trap at 0x0000000000000000, type 14=page fault, registers:

CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000000000000, CR3: 0x0000000082702036, CR4: 0x00000000001606e0

RAX: 0xffffff804d914c00, RBX: 0xffffff804b9d5000, RCX: 0x0000000000000001, RDX: 0xffffff804b92ce60

RSP: 0xffffff81fc7eb828, RBP: 0xffffff81fc7eb870, RSI: 0x0000000000000001, RDI: 0xffffff804d991600

R8: 0xffffff804ba33e48, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffff82566b1000, R11: 0xffffff8028a7de88

R12: 0xffffff804f9c9200, R13: 0xffffff804d991600, R14: 0xffffff81fc7eb840, R15: 0x0000000000000000

RFL: 0x0000000000010202, RIP: 0x0000000000000000, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010

Fault CR2: 0x0000000000000000, Error code: 0x0000000000000010, Fault CPU: 0x0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address

0xffffff81fc7eb4c0 : 0xffffff802841d626

0xffffff81fc7eb530 : 0xffffff80284b7e95

0xffffff81fc7eb700 : 0xffffff80284cd4dd

0xffffff81fc7eb720 : 0x0

0xffffff81fc7eb870 : 0xffffff7faa3347de

0xffffff81fc7eb8a0 : 0xffffff7faa330e7a

0xffffff81fc7eb8f0 : 0xffffff7faa330d37

0xffffff81fc7eb940 : 0xffffff7faa386918

0xffffff81fc7eb960 : 0xffffff7faa387368

0xffffff81fc7eb990 : 0xffffff7faa3876af

0xffffff81fc7eb9d0 : 0xffffff7faa38214b

0xffffff81fc7eba60 : 0xffffff7faa344efd

0xffffff81fc7eba90 : 0xffffff7faa34503a

0xffffff81fc7ebac0 : 0xffffff7faa337d48

0xffffff81fc7ebb20 : 0xffffff7faa386821

0xffffff81fc7ebb40 : 0xffffff7faa343990

0xffffff81fc7ebba0 : 0xffffff8028865ab3

0xffffff81fc7ebbc0 : 0xffffff802886668d

0xffffff81fc7ebc20 : 0xffffff802886408f

0xffffff81fc7ebd70 : 0xffffff80284984a1

0xffffff81fc7ebe80 : 0xffffff8028420aed

0xffffff81fc7ebeb0 : 0xffffff8028410448

0xffffff81fc7ebf00 : 0xffffff802841961b

0xffffff81fc7ebf70 : 0xffffff80284a5dd6

0xffffff81fc7ebfb0 : 0xffffff80284cdd43

Kernel Extensions in backtrace:

com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily(30.14)[8CAD17E4-8359-3015-BCFC-F1964357CBFE]@0xffffff7faa321000->0xffffff7faa36bfff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7.3)[1D668879-BEF8-3C58-ABFE-FAC6B3E9A292]@0xffffff7fa8a44000

dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.7)[38C214C0-83C8-3594-8A4C-DC6AC3FEC163]@0xffffff7fa8ac5000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.7)[74E3E50F-E50A-3073-8C96-06F854292A91]@0xffffff7fa8a82000

com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics(8.1)[1EB5F059-3CE0-3917-979B-1679F67BC208]@0xffffff7faa377000->0xffffff7faa3bffff

dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily(30.14)[8CAD17E4-8359-3015-BCFC-F1964357CBFE]@0xffffff7faa321000

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7.3)[1D668879-BEF8-3C58-ABFE-FAC6B3E9A292]@0xffffff7fa8a44000

dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.7)[38C214C0-83C8-3594-8A4C-DC6AC3FEC163]@0xffffff7fa8ac5000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.7)[74E3E50F-E50A-3073-8C96-06F854292A91]@0xffffff7fa8a82000

BSD process name corresponding to current thread: WebProcess

Mac OS version:

12D78

Kernel version:

Darwin Kernel Version 12.3.0: Sun Jan 6 22:37:10 PST 2013; root:xnu-2050.22.13~1/RELEASE_X86_64

Kernel UUID: 3EB7D8A7-C2D3-32EC-80F4-AB37D61492C6

Kernel slide: 0x0000000028200000

Kernel text base: 0xffffff8028400000

System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)

System uptime in nanoseconds: 4848629521971

last loaded kext at 6231473615: com.apple.driver.AppleHWSensor1.9.5d0 (addr 0xffffff7faa486000, size 36864)

last unloaded kext at 171177565759: com.apple.iokit.IOEthernetAVBController1.0.2b1 (addr 0xffffff7fa95d4000, size 28672)

loaded kexts:

com.apple.driver.AppleHWSensor1.9.5d0

com.apple.driver.AudioAUUC1.60

com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager4.1.3f3

com.apple.filesystems.autofs3.0

com.apple.driver.AGPM100.12.87

com.apple.driver.ApplePlatformEnabler2.0.6d1

com.apple.driver.X86PlatformShim1.0.0

com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver122

com.apple.driver.AppleHDA2.3.7fc4

com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient3.5.10

com.apple.GeForce8.1.0

com.apple.driver.AppleMikeyDriver2.3.7fc4

com.apple.driver.AppleSMCPDRC1.0.0

com.apple.iokit.IOUserEthernet1.0.0d1

com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X7.0.0

com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport4.1.3f3

com.apple.driver.AppleMCCSControl1.1.11

com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics8.1.0

com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri8.1.0

com.apple.driver.AppleMuxControl3.3.0

com.apple.driver.ApplePolicyControl3.3.0

com.apple.driver.AppleLPC1.6.0

com.apple.driver.AppleSMCLMU2.0.3d0

com.apple.driver.AppleUSBTCButtons237.1

com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard237.1

com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless1.0.0d1

com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib1.0.0d1

com.apple.BootCache34

com.apple.driver.XsanFilter404

com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage2.3.1

com.apple.driver.AppleUSBHub5.5.5

com.apple.driver.AppleSDXC1.4.0

com.apple.driver.AirPort.Brcm4331614.20.16

com.apple.driver.AppleAHCIPort2.5.1

com.apple.driver.AppleUSBEHCI5.5.0

com.apple.driver.AppleUSBXHCI5.5.5

com.apple.driver.AppleEFINVRAM1.7

com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager161.0.0

com.apple.driver.AppleACPIButtons1.7

com.apple.driver.AppleRTC1.5

com.apple.driver.AppleHPET1.8

com.apple.driver.AppleSMBIOS1.9

com.apple.driver.AppleACPIEC1.7

com.apple.driver.AppleAPIC1.6

com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient196.0.0

com.apple.nke.applicationfirewall4.0.39

com.apple.security.quarantine2

com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement196.0.0

com.apple.iokit.IOSerialFamily10.0.6

com.apple.kext.triggers1.0

com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily3.5.5

com.apple.driver.DspFuncLib2.3.7fc4

com.apple.iokit.IOAudioFamily1.8.9fc11

com.apple.kext.OSvKernDSPLib1.6

com.apple.nvidia.gk100hal8.1.0

com.apple.NVDAResman8.1.0

com.apple.driver.AppleHDAController2.3.7fc4

com.apple.iokit.IOHDAFamily2.3.7fc4

com.apple.iokit.IOSurface86.0.4

com.apple.iokit.IOBluetoothFamily4.1.3f3

com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport4.1.3f3

com.apple.driver.AppleSMBusController1.0.11d0

com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily30.14

com.apple.driver.AppleBacklightExpert1.0.4

com.apple.driver.AppleSMBusPCI1.0.11d0

com.apple.driver.AppleGraphicsControl3.3.0

com.apple.iokit.IONDRVSupport2.3.7

com.apple.iokit.IOGraphicsFamily2.3.7

com.apple.driver.X86PlatformPlugin1.0.0

com.apple.driver.AppleSMC3.1.4d2

com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily5.3.0d51

com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter1.8.9

com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily1.8.9

com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter1.2.6

com.apple.driver.AppleUSBMultitouch237.3

com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver5.2.5

com.apple.driver.AppleUSBMergeNub5.5.5

com.apple.driver.AppleUSBComposite5.2.5

com.apple.driver.AppleThunderboltNHI1.6.3

com.apple.iokit.IOThunderboltFamily2.2.6

com.apple.iokit.IO80211Family522.4

com.apple.iokit.IONetworkingFamily3.0

com.apple.iokit.IOUSBUserClient5.5.5

com.apple.iokit.IOAHCIFamily2.3.1

com.apple.iokit.IOUSBFamily5.5.5

com.apple.driver.AppleEFIRuntime1.7

com.apple.iokit.IOHIDFamily1.8.1

com.apple.iokit.IOSMBusFamily1.1

com.apple.security.sandbox220.2

com.apple.kext.AppleMatch1.0.0d1

com.apple.security.TMSafetyNet7

com.apple.driver.DiskImages345

com.apple.iokit.IOStorageFamily1.8

com.apple.driver.AppleKeyStore28.21

com.apple.driver.AppleACPIPlatform1.7

com.apple.iokit.IOPCIFamily2.7.3

com.apple.iokit.IOACPIFamily1.4

com.apple.kec.corecrypto1.0

Model: MacBookPro10,1, BootROM MBP101.00EE.B02, 4 processors, Intel Core i7, 2.6 GHz, 16 GB, SMC 2.3f35

Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In, 512 MB

Graphics: NVIDIA GeForce GT 650M, NVIDIA GeForce GT 650M, PCIe, 1024 MB

Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.16)

Bluetooth: Version 4.1.3f3 11349, 2 service, 11 devices, 1 incoming serial ports

Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

Serial ATA Device: APPLE SSD SM256E, 251 GB

USB Device: hub_device, 0x8087 (Intel Corporation), 0x0024, 0x1a100000 / 2

USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x8510, 0x1a110000 / 3

USB Device: hub_device, 0x8087 (Intel Corporation), 0x0024, 0x1d100000 / 2

USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2512, 0x1d180000 / 3

USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0263, 0x1d182000 / 5

USB Device: BRCM20702 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x1d181000 / 4

USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8286, 0x1d181300 / 7

  • Medlem
  • Kungsbacka
  • 2013-04-11 15:16

@PsYcHoGUN: Har du uppdaterat till senaste mjukvara? Apple skickade ut för typ 3 veckor sedan en fix som skulle lösa problemet med att fläktarna varvar upp samt 10.8.3 som skulle innehålla lite andra fixar.

Senast redigerat 2013-04-12 17:37
  • Medlem
  • Karlskoga
  • 2013-04-12 15:01

Lite onödigt att citera ett (jättelång) meddelande när man svarar direkt under. Har det kommit in andra meddelanden innan man hinner svara, kan man korta ner citatet.
Det blir mycket att scrolla...

  • Medlem
  • Kungsbacka
  • 2013-04-12 20:00
Ursprungligen av kenjon:

Lite onödigt att citera ett (jättelång) meddelande när man svarar direkt under. Har det kommit in andra meddelanden innan man hinner svara, kan man korta ner citatet.
Det blir mycket att scrolla...

Jaha, är nybörjare på forumet så tar ett tag att lära sig, tack för hjälpen!

1
Bevaka tråden