Apple för diskussioner med Yahoo om ett djupare samarbete företagen emellan på IOS-enheter. Aktie- och väderdata från Yahoo finns redan förinstallerade på Iphone.

Läs hela artikeln här