I en vy har jag en UIImageView och en UITextView. Den senare syns bara om det är en iPhone 5.
Nu vill jag lägga i UIMageView i en UIScrollView med samma storlek som bilden, för jag vill kunna visa flera bilder.
Nu när appen startar i 3,5" läge så trycks UIScrollView ihop och blir bara 200 px hög, det pga av den underliggande UITextViewn.
Men jag läser av vad för hårdvara appen körs på och om det INTE är en iPhone 5 gömmer jag UITextViewn.
Men det verkar inte som om den försvinner helt... rätt logiskt, den finns men syns inte.
Frågan är då hur jag får till detta?
Jag har försökt omforma UITextView med hjälp av CGRect och sätta dess frame till nya värden men det slår inte genom alls.

Frågan är om jag kan omforma en UITextView att "försvinna" så att UIScrollViewn får den plats den ska ha?

Jag hoppas detta är förståeligt... om inte säg till så ska jag försöka förklara mer och till och det lägga upp bilder.