G5 Powermac med Logic problem

Tråden skapades och har fått 13 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-21 22:20

Hej!

Jag har problem med att öppna Logic Pro 7 i min gamla fina G5 Powermac (innan Intel).
När jag trycker igång Logic ploppar rutan "logic unexpectedly quit..." upp och Logic stängs ned igen.

Finns det någon vänlig och smart människa där ute som känner igen detta och kan hjälpa mig?
Min utrustning är en G5 Powermac 1.8 dual, OSX Tiger och Logig Pro 7

Kolla loggen nedan för mer info om problemet:

Date/Time: 2013-03-13 22:46:57.161 +0100
OS Version: 10.4.11 (Build 8S165)
Report Version: 4

Command: Logic Pro
Path: /Applications/Logic Pro.app/Contents/MacOS/Logic Pro
Parent: WindowServer [57]

Version: 7.1.1 (7.1.1(885))
Build Version: 5
Project Name: LogicUpdate
Source Version: 1030000

PID: 2294
Thread: 15

Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x9a576348

Thread 0:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf2ce0 SwitchContexts + 96
3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90be8948 YieldToThread + 372
4 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90be87c4 YieldToAnyThread + 20
5 CS-80V 0x11d1ff74 dyld_stub_strcoll + 298747384
6 CS-80V 0x11d1f8ec dyld_stub_strcoll + 298745712
7 CS-80V 0x11d2989c dyld_stub_strcoll + 298786592
8 com.apple.HIToolbox 0x932ac934 DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*) + 692
9 com.apple.HIToolbox 0x932ac08c SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*) + 372
10 com.apple.HIToolbox 0x932abf08 SendEventToEventTargetWithOptions + 40
11 com.apple.HIToolbox 0x932d7560 HIView::SendDraw(short, OpaqueGrafPtr*, __HIShape const*, CGContext*) + 396
12 com.apple.HIToolbox 0x93385fd0 HIView::RecursiveDrawNonComposited(short, OpaqueGrafPtr*, OpaqueRgnHandle*, unsigned char, unsigned char, unsigned char) + 468
13 com.apple.HIToolbox 0x93386058 HIView::RecursiveDrawNonComposited(short, OpaqueGrafPtr*, OpaqueRgnHandle*, unsigned char, unsigned char, unsigned char) + 604
14 com.apple.HIToolbox 0x933856f0 HIView::DrawNonComposited(short, OpaqueGrafPtr*, OpaqueRgnHandle*, unsigned long) + 312
15 com.apple.HIToolbox 0x933969c0 UpdateControls + 172
16 com.apple.HIToolbox 0x932df924 HandleWindowEvent + 1044
17 com.apple.HIToolbox 0x932ef2f0 StandardWindowEventHandler + 160
18 com.apple.HIToolbox 0x932ac934 DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*) + 692
19 com.apple.HIToolbox 0x932ac08c SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*) + 372
20 com.apple.HIToolbox 0x932b2e90 SendEventToEventTarget + 40
21 com.apple.HIToolbox 0x93351ec4 SendEvent(unsigned long, WindowData*, OpaqueRgnHandle*) + 180
22 com.apple.HIToolbox 0x93351d74 PaintWindow(WindowData*, OpaqueRgnHandle*, PaintReason, bool) + 416
23 com.apple.HIToolbox 0x932c7174 UpdateWindowVisibility(VisChangeState*) + 428
24 com.apple.HIToolbox 0x932c6f30 _ShowHideWindows + 160
25 com.apple.HIToolbox 0x932c6e80 ShowHide + 36
26 com.apple.HIToolbox 0x932efab0 ShowWindow + 56
27 com.apple.logic.pro 0x00754b30 0x1000 + 7682864
28 com.apple.logic.pro 0x00529038 0x1000 + 5406776
29 com.apple.logic.pro 0x005562a4 0x1000 + 5591716
30 com.apple.logic.pro 0x00558638 0x1000 + 5600824
31 com.apple.logic.pro 0x001736ec 0x1000 + 1517292
32 com.apple.logic.pro 0x00185bb4 0x1000 + 1592244
33 com.apple.logic.pro 0x0018bcbc 0x1000 + 1617084
34 com.apple.logic.pro 0x00185524 0x1000 + 1590564
35 com.apple.logic.pro 0x0018bcbc 0x1000 + 1617084
36 com.apple.logic.pro 0x00184d74 0x1000 + 1588596
37 com.apple.logic.pro 0x00184dc4 0x1000 + 1588676
38 com.apple.logic.pro 0x0012a314 0x1000 + 1217300
39 com.apple.logic.pro 0x00303644 0x1000 + 3155524
40 com.apple.logic.pro 0x003037c0 0x1000 + 3155904
41 com.apple.logic.pro 0x0012a3c8 0x1000 + 1217480
42 com.apple.logic.pro 0x0018bdf8 0x1000 + 1617400
43 com.apple.logic.pro 0x0018c340 0x1000 + 1618752
44 com.apple.logic.pro 0x0017e6c8 0x1000 + 1562312
45 com.apple.logic.pro 0x00121850 0x1000 + 1181776
46 com.apple.logic.pro 0x00303664 0x1000 + 3155556
47 com.apple.logic.pro 0x00121de4 0x1000 + 1183204
48 com.apple.logic.pro 0x002f8f40 0x1000 + 3112768
49 com.apple.logic.pro 0x002f86fc 0x1000 + 3110652
50 com.apple.CoreFoundation 0x907f2384 __CFRunLoopDoTimer + 184
51 com.apple.CoreFoundation 0x907decfc __CFRunLoopRun + 1680
52 com.apple.CoreFoundation 0x907de2b0 CFRunLoopRunSpecific + 268
53 com.apple.HIToolbox 0x932adb20 RunCurrentEventLoopInMode + 264
54 com.apple.HIToolbox 0x932ad1b4 ReceiveNextEventCommon + 380
55 com.apple.HIToolbox 0x932f2348 AcquireNextEventInMode + 72
56 com.apple.HIToolbox 0x932f2138 RunApplicationEventLoop + 132
57 com.apple.logic.pro 0x002f8ee0 0x1000 + 3112672
58 com.apple.logic.pro 0x001237b4 0x1000 + 1189812
59 com.apple.logic.pro 0x00005ae8 0x1000 + 19176
60 com.apple.logic.pro 0x00005918 0x1000 + 18712

Thread 1:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 com.apple.CoreFoundation 0x907de9ac __CFRunLoopRun + 832
3 com.apple.CoreFoundation 0x907de2b0 CFRunLoopRunSpecific + 268
4 com.apple.CoreFoundation 0x907ed710 CFRunLoopRun + 52
5 com.apple.logic.pro 0x0038d184 0x1000 + 3719556
6 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 2:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 com.apple.CoreFoundation 0x907de9ac __CFRunLoopRun + 832
3 com.apple.CoreFoundation 0x907de2b0 CFRunLoopRunSpecific + 268
4 com.apple.CoreFoundation 0x907ed710 CFRunLoopRun + 52
5 com.apple.DVCPROHDMuxer 0x086856d4 AVS::DestroyAVCDeviceController(AVS::AVCDeviceController*) + 392
6 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 3:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 com.apple.CoreFoundation 0x907de9ac __CFRunLoopRun + 832
3 com.apple.CoreFoundation 0x907de2b0 CFRunLoopRunSpecific + 268
4 com.apple.audio.CoreAudio 0x91459524 HALRunLoop::OwnThread(void*) + 264
5 com.apple.audio.CoreAudio 0x914592c4 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
6 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 4:
0 libSystem.B.dylib 0x90053f88 semaphore_timedwait_signal_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x900707e8 pthread_cond_timedwait_relative_np + 556
2 com.apple.audio.CoreAudio 0x9146a6ac CAGuard::WaitFor(unsigned long long) + 204
3 com.apple.audio.CoreAudio 0x9146a5bc CAGuard::WaitUntil(unsigned long long) + 304
4 com.apple.audio.CoreAudio 0x91468800 HP_IOThread::WorkLoop() + 852
5 com.apple.audio.CoreAudio 0x91468498 HP_IOThread::ThreadEntry(HP_IOThread*) + 16
6 com.apple.audio.CoreAudio 0x914592c4 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
7 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 5:
0 libSystem.B.dylib 0x90040df8 mach_wait_until + 8
1 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bfdd4c MPDelayUntil + 60
2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bfdb94 Delay + 124
3 ...opellerheads.rewire.library 0x0eb1e4b0 RWPUnregisterDeviceImp + 3096
4 ...opellerheads.rewire.library 0x0eb56a08 RWPUnregisterDeviceImp + 233840
5 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 6:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 com.apple.CoreFoundation 0x907de9ac __CFRunLoopRun + 832
3 com.apple.CoreFoundation 0x907de2b0 CFRunLoopRunSpecific + 268
4 com.apple.CoreFoundation 0x907ed710 CFRunLoopRun + 52
5 0x0ecb3328 GNMessagePortLoop__FPv + 280
6 0x0ec78780 GNThreadHandler__FPv + 204
7 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 7:
0 libSystem.B.dylib 0x900c7330 sem_wait + 12
1 0x0ecb7684 GN_sem_wait__FPi + 64
2 0x0ecb3edc waitForSignal__11GNConditionFv + 120
3 0x0ec2b8d8 workerThreadFunction__24GNReWire2AudioDeviceHostFPv + 188
4 0x0ec78780 GNThreadHandler__FPv + 204
5 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 8:
0 libSystem.B.dylib 0x90053f88 semaphore_timedwait_signal_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x900707e8 pthread_cond_timedwait_relative_np + 556
2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf9330 TSWaitOnSemaphoreCommon + 176
3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90c012d0 TimerThread + 60
4 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 9:
0 libSystem.B.dylib 0x9002bfc8 semaphore_wait_signal_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x90030aac pthread_cond_wait + 480
2 com.apple.logic.pro 0x0070ab48 0x1000 + 7379784
3 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 10:
0 libSystem.B.dylib 0x9002bfc8 semaphore_wait_signal_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x90030aac pthread_cond_wait + 480
2 com.apple.logic.pro 0x0070ace0 0x1000 + 7380192
3 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 11:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x970f2ac8 XServerMachPort::ReceiveMessage(int&, void*, int&) + 84
3 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x970e5c80 MIDIInPortThread::Run() + 64
4 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x970e9f44 XThread::RunHelper(void*) + 28
5 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x970f387c CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
6 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 12:
0 libSystem.B.dylib 0x9002bfc8 semaphore_wait_signal_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x90030aac pthread_cond_wait + 480
2 com.apple.Foundation 0x92bee644 -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 68
3 com.apple.AppKit 0x9382e358 -[NSUIHeartBeat _heartBeatThread:] + 324
4 com.apple.Foundation 0x92be74d8 forkThreadForFunction + 108
5 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 13:
0 libSystem.B.dylib 0x90053f88 semaphore_timedwait_signal_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x900707e8 pthread_cond_timedwait_relative_np + 556
2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf9330 TSWaitOnSemaphoreCommon + 176
3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90c04e04 DeferredTaskThread + 56
4 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 14:
0 libSystem.B.dylib 0x9002c0b8 semaphore_wait_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x90030ad0 pthread_cond_wait + 516
2 com.apple.logic.pro 0x0076096c 0x1000 + 7731564
3 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 15 Crashed:
0 com.apple.logic.pro 0x00340d20 0x1000 + 3407136
1 com.apple.logic.pro 0x00359360 0x1000 + 3507040
2 com.apple.logic.pro 0x00351344 0x1000 + 3474244
3 com.apple.logic.pro 0x00350edc 0x1000 + 3473116
4 com.apple.logic.pro 0x0035090c 0x1000 + 3471628
5 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf2d84 InvokeThreadEntryUPP + 24
6 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf29a4 CooperativeThread + 220
7 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 16:
0 libSystem.B.dylib 0x9000af48 mach_msg_trap + 8
1 libSystem.B.dylib 0x9000ae9c mach_msg + 60
2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf2a34 AwaitSchedulingToken + 56
3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bf2960 CooperativeThread + 152
4 libSystem.B.dylib 0x9002b908 _pthread_body + 96

Thread 15 crashed with PPC Thread State 64:
srr0: 0x0000000000340d20 srr1: 0x100000000200d030 vrsave: 0x0000000000000000
cr: 0x44000234 xer: 0x0000000000000000 lr: 0x0000000000340d50 ctr: 0x0000000000b1183c
r0: 0x0000000083fc5348 r1: 0x00000000f078e9f0 r2: 0x00000000169505c0 r3: 0x0000000000000004
r4: 0x0000000000000001 r5: 0x00000000000003e8 r6: 0xffffffffffffffff r7: 0x169ccb40169cbd40
r8: 0x0000000000000001 r9: 0x00000000a0001fa4 r10: 0x0000000000000005 r11: 0x0000000044000232
r12: 0x0000000000b1183c r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000000 r15: 0x0000000000000000
r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x0000000000000000 r19: 0x0000000000000000
r20: 0x0000000000000000 r21: 0x0000000000000000 r22: 0x0000000000000000 r23: 0x00000000089e63d0
r24: 0x0000000000000000 r25: 0x0000000000000000 r26: 0x00000000178a3070 r27: 0x00000000178a3070
r28: 0x00000000165b1000 r29: 0x0000000000000012 r30: 0x00000000166c9dc0 r31: 0x00000000000001b0

Binary Images Description:
0x1000 - 0xb80fff com.apple.logic.pro 7.1.1 (7.1.1(885)) /Applications/Logic Pro.app/Contents/MacOS/Logic Pro
0x1a05000 - 0x1af3fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x1b20000 - 0x1b3dfff com.apple.prokit.TigerPanels 3.1 (589) /System/Library/PrivateFrameworks/ProKit.framework/Versions/A/Resources/TigerPanels.bundle/Contents/MacOS/TigerPanels
0x1ffb000 - 0x1ffcfff com.apple.aoa.halplugin 2.5.6 (2.5.6b5) /System/Library/Extensions/IOAudioFamily.kext/Contents/PlugIns/AOAHALPlugin.bundle/Contents/MacOS/AOAHALPlugin
0x62e7000 - 0x62f6fff com.apple.iokit.IOUSBLib 2.8.1 /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/IOUSBLib.bundle/Contents/MacOS/IOUSBLib
0x6354000 - 0x6359fff com.apple.LiveType.component 2.1.2 /Library/QuickTime/LiveType.component/Contents/MacOS/LiveType
0x83a9000 - 0x8421fff com.apple.DVCPROHDAudio 1.2 /Library/Audio/Plug-Ins/HAL/DVCPROHDAudio.plugin/Contents/MacOS/DVCPROHDAudio
0x856b000 - 0x85d0fff com.apple.LiveType.framework 2.1.2 /System/Library/PrivateFrameworks/LiveType.framework/Versions/A/LiveType
0x85fa000 - 0x8662fff com.DivXInc.DivXDecoder 6.4.0 /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder
0x866f000 - 0x86d1fff com.apple.DVCPROHDMuxer 1.2 /Library/QuickTime/DVCPROHDMuxer.component/Contents/MacOS/DVCPROHDMuxer
0x8856000 - 0x8865fff com.apple.reslib 1.1.1 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EGT.res/Contents/MacOS/EGT
0x8989d50 - 0x8989e02 CFMPriv_CoreFoundation PEF binary: CFMPriv_CoreFoundation
0x898a3d0 - 0x898a447 CFMPriv_System PEF binary: CFMPriv_System
0x898a6c0 - 0x898a790 CFMPriv_CarbonSound PEF binary: CFMPriv_CarbonSound
0x898a800 - 0x898a8d3 CFMPriv_CommonPanels PEF binary: CFMPriv_CommonPanels
0x898a9a0 - 0x898aa5b CFMPriv_Help PEF binary: CFMPriv_Help
0x898aa60 - 0x898ab2a CFMPriv_HIToolbox PEF binary: CFMPriv_HIToolbox
0x898aba0 - 0x898ac76 CFMPriv_HTMLRendering PEF binary: CFMPriv_HTMLRendering
0x898ace0 - 0x898adb3 CFMPriv_ImageCapture PEF binary: CFMPriv_ImageCapture
0x898ae30 - 0x898af15 CFMPriv_NavigationServices PEF binary: CFMPriv_NavigationServices
0x898af80 - 0x898b056 CFMPriv_OpenScriptingMacBLib PEF binary: CFMPriv_OpenScriptingMacBLib
0x898b120 - 0x898b1de CFMPriv_Print PEF binary: CFMPriv_Print
0x898b1f0 - 0x898b2bd CFMPriv_SecurityHI PEF binary: CFMPriv_SecurityHI
0x898b330 - 0x898b412 CFMPriv_SpeechRecognition PEF binary: CFMPriv_SpeechRecognition
0x898b480 - 0x898b553 CFMPriv_CarbonCore PEF binary: CFMPriv_CarbonCore
0x898b5c0 - 0x898b693 CFMPriv_OSServices PEF binary: CFMPriv_OSServices
0x898b760 - 0x898b822 CFMPriv_AE PEF binary: CFMPriv_AE
0x898b830 - 0x898b8f5 CFMPriv_ATS PEF binary: CFMPriv_ATS
0x898b960 - 0x898ba37 CFMPriv_ColorSync PEF binary: CFMPriv_ColorSync
0x898bab0 - 0x898bb93 CFMPriv_FindByContent PEF binary: CFMPriv_FindByContent
0x898bc00 - 0x898bcda CFMPriv_HIServices PEF binary: CFMPriv_HIServices
0x898bd40 - 0x898be20 CFMPriv_LangAnalysis PEF binary: CFMPriv_LangAnalysis
0x898bf80 - 0x898c066 CFMPriv_LaunchServices PEF binary: CFMPriv_LaunchServices
0x898c070 - 0x898c147 CFMPriv_PrintCore PEF binary: CFMPriv_PrintCore
0x898c150 - 0x898c212 CFMPriv_QD PEF binary: CFMPriv_QD
0x898c300 - 0x898c3e9 CFMPriv_SpeechSynthesis PEF binary: CFMPriv_SpeechSynthesis
0x91ba000 - 0x91cbfff com.apple.reslib 1.1.8 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/Anvil.res/Contents/MacOS/Anvil
0x92c6000 - 0x92d9fff com.apple.reslib 1.12.9 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EFX.res/Contents/MacOS/EFX
0x9891000 - 0x98a1fff com.apple.reslib 1.6.1 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EMX.res/Contents/MacOS/EMX
0x996f000 - 0x997efff com.apple.reslib 1.6.0 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/ES1.res/Contents/MacOS/ES1
0x99e2000 - 0x99f2fff com.apple.reslib 1.6.0 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/ES2.res/Contents/MacOS/ES2
0x9a83000 - 0x9a92fff com.apple.reslib 1.6.4 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EVB3.res/Contents/MacOS/EVB3
0x9b24000 - 0x9b33fff com.apple.reslib 1.6.0 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EVD6.res/Contents/MacOS/EVD6
0x9b9e000 - 0x9baefff com.apple.reslib 1.8.6 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EVOC.res/Contents/MacOS/EVOC
0x9ca3000 - 0x9cb2fff com.apple.reslib 1.6.6 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EVP88.res/Contents/MacOS/EVP88
0x9e05000 - 0x9e15fff com.apple.reslib 1.6.1 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/EXS24.res/Contents/MacOS/EXS24
0x9e8f000 - 0x9ea0fff com.apple.reslib 1.3.13 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/Revolver.res/Contents/MacOS/Revolver
0x9ffa000 - 0xa00afff com.apple.reslib 1.6.2 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Resources/Sphere.res/Contents/MacOS/Sphere
0xea9f000 - 0xeaa40f9 PEF binary:
0xeaa5000 - 0xeaf43c7 CarbonLibpwpc PEF binary: CarbonLibpwpc
0xeb16000 - 0xeb82fff se.propellerheads.rewire.library 1.7 /Users/henrikjohansson/Library/Application Support/Propellerhead Software/ReWire/ReWire.bundle/Contents/MacOS/ReWire
0xeb9f000 - 0xec0bfff se.propellerheads.rewire.library 1.7 /Library/Application Support/Propellerhead Software/ReWire/ReWire.bundle/Contents/MacOS/ReWire
0xec28000 - 0xecc8c53 PEF binary:
0xed5a000 - 0xedc2fff com.apple.AppleProResDecoder 2.0 (223) /System/Library/QuickTime/AppleProResDecoder.component/Contents/MacOS/AppleProResDecoder
0xedca000 - 0xedfcfff com.apple.DVCPROHDCodec 1.3 (228) /Library/QuickTime/DVCPROHDCodec.component/Contents/MacOS/DVCPROHDCodec
0xee01000 - 0xee1bfff com.apple.AppleIntermediateCodec 1.1 (141) /Library/QuickTime/AppleIntermediateCodec.component/Contents/MacOS/AppleIntermediateCodec
0xee2c000 - 0xee79fff com.apple.AppleHDVCodec 1.2 (206) /Library/QuickTime/AppleHDVCodec.component/Contents/MacOS/AppleHDVCodec
0xee82000 - 0xee96fff com.apple.IMXCodec 1.2 (140) /Library/QuickTime/IMXCodec.component/Contents/MacOS/IMXCodec
0xee9a000 - 0xeedafff com.apple.applepixletvideo 1.2.18 (1.2d18) /System/Library/QuickTime/ApplePixletVideo.component/Contents/MacOS/ApplePixletVideo
0x10000000 - 0x100d2fff com.apple.AECore 1.1.1 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Frameworks/AECore.framework/Versions/A/AECore
0x11000000 - 0x1105cfff com.apple.LoopCore 1.1.1 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Frameworks/LoopCore.framework/Versions/A/LoopCore
0x11d1d000 - 0x11d64fff CS-80V ??? (1.3) /Library/Audio/Plug-Ins/Components/CS-80V.component/Contents/MacOS/CS-80V
0x12000000 - 0x1201bfff com.apple.DfSearchEngineWrapper 1.1.1 /Applications/Logic Pro.app/Contents/Frameworks/DfSearchEngineWrapper.framework/Versions/A/DfSearchEngineWrapper
0x1260f000 - 0x12718fff CS-80V ??? (1.1) /Library/Audio/Plug-Ins/VST/CS-80V.vst/Contents/MacOS/CS-80V
0x130b7000 - 0x13255fff com.sfxmachine.SfxMachinePro.AU 1.0 /Users/henrikjohansson/Library/Audio/Plug-Ins/Components/SFX Machine Pro.component/Contents/MacOS/SFX Machine Pro
0x14667000 - 0x14d15fff com.izotope.audioplugins.AU.Ozone3 3.1.3 (3.1.3b1134) /Library/Audio/Plug-Ins/Components/Ozone3.component/Contents/MacOS/Ozone3
0x20000000 - 0x20056fff com.apple.LogicLoopBrowser 1.0 (1.6) /Applications/Logic Pro.app/Contents/Frameworks/LogicLoopBrowser.framework/Versions/A/LogicLoopBrowser
0x8fe00000 - 0x8fe52fff dyld 46.16 /usr/lib/dyld
0x90000000 - 0x901bcfff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x90214000 - 0x90219fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x9021b000 - 0x90268fff com.apple.CoreText 1.0.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x90293000 - 0x90344fff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x90373000 - 0x9072efff com.apple.CoreGraphics 1.258.85 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x907bb000 - 0x90895fff com.apple.CoreFoundation 6.4.11 (368.35) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x908de000 - 0x908defff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x908e0000 - 0x909e2fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x90a3c000 - 0x90ac0fff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x90aea000 - 0x90b5cfff com.apple.framework.IOKit 1.4 (???) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x90b72000 - 0x90b84fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib
0x90b8b000 - 0x90e62fff com.apple.CoreServices.CarbonCore 681.19 (681.21) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x90ec8000 - 0x90f48fff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x90f92000 - 0x90fd4fff com.apple.CFNetwork 4.0 (129.24) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x90fe9000 - 0x91001fff com.apple.WebServices 1.1.2 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
0x91011000 - 0x91092fff com.apple.SearchKit 1.0.8 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x910d8000 - 0x91101fff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x91112000 - 0x91120fff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
0x91123000 - 0x912defff com.apple.security 4.6 (29770) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x913dd000 - 0x913e6fff com.apple.DiskArbitration 2.1.2 /System/Library/PrivateFrameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x913ed000 - 0x913f5fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
0x913f9000 - 0x91421fff com.apple.SystemConfiguration 1.8.3 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x91434000 - 0x9143ffff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x91444000 - 0x914bffff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x914fc000 - 0x914fcfff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x914fe000 - 0x91536fff com.apple.AE 312.2 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x91551000 - 0x91623fff com.apple.ColorSync 4.4.13 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x91676000 - 0x91707fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x9174e000 - 0x91805fff com.apple.QD 3.10.28 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x91842000 - 0x918a0fff com.apple.HIServices 1.5.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x918cf000 - 0x918f0fff com.apple.LangAnalysis 1.6.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x91904000 - 0x91929fff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
0x9193c000 - 0x9197efff com.apple.LaunchServices 183.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x9199a000 - 0x919aefff com.apple.speech.synthesis.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x919bc000 - 0x91a02fff com.apple.ImageIO.framework 1.5.9 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x91a19000 - 0x91ae0fff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x91b2e000 - 0x91b43fff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
0x91b48000 - 0x91b66fff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x91b6c000 - 0x91c23fff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x91c72000 - 0x91c76fff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x91c78000 - 0x91ce2fff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
0x91ce7000 - 0x91d02fff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x91d07000 - 0x91d0afff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x91e0a000 - 0x91e48fff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x91e4f000 - 0x91e4ffff com.apple.Accelerate 1.2.2 (Accelerate 1.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x91e51000 - 0x91f36fff com.apple.vImage 2.4 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x91f3e000 - 0x91f5dfff com.apple.Accelerate.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x91fc9000 - 0x92037fff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x92042000 - 0x920d7fff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x920f1000 - 0x92679fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x926ac000 - 0x929d7fff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x92a07000 - 0x92af5fff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x92af8000 - 0x92b80fff com.apple.DesktopServices 1.3.7 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x92bc1000 - 0x92df4fff com.apple.Foundation 6.4.12 (567.42) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x92f27000 - 0x92f45fff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x92f50000 - 0x92faafff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x92fc8000 - 0x92fc8fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x92fca000 - 0x92fdefff com.apple.ImageCapture 3.0 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x92ff6000 - 0x93006fff com.apple.speech.recognition.framework 3.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x93012000 - 0x93027fff com.apple.securityhi 2.0 (203) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x93039000 - 0x930c0fff com.apple.ink.framework 101.2 (69) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x930d4000 - 0x930dffff com.apple.help 1.0.3 (32) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x930e9000 - 0x93117fff com.apple.openscripting 1.2.7 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x93131000 - 0x93140fff com.apple.print.framework.Print 5.2 (192.4) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x9314c000 - 0x931b2fff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x931e3000 - 0x93232fff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x93260000 - 0x9327dfff com.apple.audio.SoundManager 3.9 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x9328f000 - 0x9329cfff com.apple.CommonPanels 1.2.2 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x932a5000 - 0x935b3fff com.apple.HIToolbox 1.4.10 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x93703000 - 0x9370ffff com.apple.opengl 1.4.7 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x93714000 - 0x93734fff com.apple.DirectoryService.Framework 3.3 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x93787000 - 0x93787fff com.apple.Cocoa 6.4 (???) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x93789000 - 0x93dbcfff com.apple.AppKit 6.4.10 (824.48) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x94149000 - 0x941bbfff com.apple.CoreData 91 (92.1) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x941f4000 - 0x942b9fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.4.7 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x9430c000 - 0x9430cfff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x9430e000 - 0x944cefff com.apple.QuartzCore 1.4.12 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x94518000 - 0x94555fff libsqlite3.0.dylib /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
0x9455d000 - 0x945adfff libGLImage.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x945b6000 - 0x945cffff com.apple.CoreVideo 1.4.2 /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x94617000 - 0x9465cfff com.apple.bom 8.5.1 (86.3) /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x9477d000 - 0x9478cfff libCGATS.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
0x94794000 - 0x947a1fff libCSync.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x947e7000 - 0x94800fff libRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
0x94807000 - 0x94b3afff com.apple.QuickTime 7.6.4 (1327.73) /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
0x94c22000 - 0x94c93fff libstdc++.6.dylib /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x94e09000 - 0x94f39fff com.apple.AddressBook.framework 4.0.6 (490) /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x94fcc000 - 0x94fdbfff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.1 /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
0x94fe3000 - 0x95010fff com.apple.LDAPFramework 1.4.1 (69.0.1) /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x95017000 - 0x95027fff libsasl2.2.dylib /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x9502b000 - 0x9505afff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
0x9506a000 - 0x95087fff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x95482000 - 0x95482fff com.apple.DiscRecording 3.1.3 (???) /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x95484000 - 0x95507fff com.apple.DiscRecordingEngine 3.1.3 /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/Frameworks/DiscRecordingEngine.framework/Versions/A/DiscRecordingEngine
0x95534000 - 0x9557afff com.apple.DiscRecordingContent 3.1.3 /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/Frameworks/DiscRecordingContent.framework/Versions/A/DiscRecordingContent
0x96547000 - 0x96549fff com.apple.ExceptionHandling 1.2 (???) /System/Library/Frameworks/ExceptionHandling.framework/Versions/A/ExceptionHandling
0x970e5000 - 0x97124fff com.apple.audio.midi.CoreMIDI 1.5 (41) /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Versions/A/CoreMIDI
0x97410000 - 0x9742ffff com.apple.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x97c8c000 - 0x97c99fff com.apple.agl 2.5.6 (AGL-2.5.6) /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
0x97da2000 - 0x97dc4fff com.apple.AppleVAFramework 2.4.32 /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x990e9000 - 0x99d22fff com.apple.QuickTimeComponents.component 7.6.4 (1327.73) /System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/MacOS/QuickTimeComponents
0x99f85000 - 0x99f89fff com.apple.QuickTimeH264.component 7.6.4 (1327.73) /System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/MacOS/QuickTimeH264
0x9a250000 - 0x9a321fff com.apple.QuickTimeMPEG4.component 7.6.4 (1327.73) /System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/MacOS/QuickTimeMPEG4
0x9ac67000 - 0x9ac85fff com.apple.OpenTransport 2.0 /System/Library/PrivateFrameworks/OpenTransport.framework/OpenTransport
0x9fdb5000 - 0x9fddffff com.apple.CoreMediaPrivate 15.0 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaPrivate.framework/Versions/A/CoreMediaPrivate
0x9fded000 - 0x9fdf2fff com.apple.CoreMediaAuthoringPrivate 1.6 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoringPrivate.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoringPrivate
0x9fdf8000 - 0x9fe37fff com.apple.QuickTimeFireWireDV.component 7.6.4 (1327.73) /System/Library/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/MacOS/QuickTimeFireWireDV
0x9fe40000 - 0x9fee2fff com.apple.QuickTimeImporters.component 7.6.4 (1327.73) /System/Library/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/MacOS/QuickTimeImporters
0x9ff00000 - 0x9ffd2fff com.apple.prokit 3.1 (589) /System/Library/PrivateFrameworks/ProKit.framework/Versions/A/ProKit

Model: PowerMac7,3, BootROM 5.1.8f7, 2 processors, PowerPC G5 (2.2), 1.8 GHz, 4 GB
Graphics: ATI Radeon 9600 XT, ATY,RV360, AGP, 128 MB
Memory Module: DIMM0/J11, 1 GB, DDR SDRAM, PC3200U-30330
Memory Module: DIMM1/J12, 1 GB, DDR SDRAM, PC3200U-30330
Memory Module: DIMM2/J13, 1 GB, DDR SDRAM, PC3200U-30330
Memory Module: DIMM3/J14, 1 GB, DDR SDRAM, PC3200U-30330
Serial ATA Device: Maxtor 6Y160M0, 152.67 GB
Serial ATA Device: WDC WD3200KS-00PFB0, 298.09 GB
Parallel ATA Device: SONY DVD RW DW-U21A
USB Device: USB2.0 Hub, Up to 480 Mb/sec, 500 mA
USB Device: XSKey, Emagic GmbH, Up to 1.5 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Hub in Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 250 mA
USB Device: Microsoft Wireless Optical Mouse® 1.00, Microsoft, Up to 1.5 Mb/sec, 500 mA
FireWire Device: 0x101800, 0xA35, Up to 400 Mb/sec

Installerat ngn plugg nyligen eller dylikt? Slutade det bara funka helt tvärt?

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-21 22:53
Ursprungligen av barbapappa_86:

Installerat ngn plugg nyligen eller dylikt? Slutade det bara funka helt tvärt?

Hej, inget nytt installerat, den bara vägrar. Jag har kört Melodyne ganska flitigt, kan den vara boven?

Ursprungligen av Punsch:

Hej, inget nytt installerat, den bara vägrar. Jag har kört Melodyne ganska flitigt, kan den vara boven?

Använder det inte själv så jag vet dessvärre inte.

Provat att skapa en ny användare och att köra därifrån?

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-23 17:06
Ursprungligen av johan_tanying:

Provat att skapa en ny användare och att köra därifrån?

Hej, nä, det ska jag testa

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-23 18:26
Ursprungligen av Punsch:

Hej, nä, det ska jag testa

Det gick, men jag vill ju vara inloggad med mina inställningar etc. Men tack så mycket!

 • Medlem
 • Karlskoga
 • 2013-03-23 20:13

Det betyder att det är något fel i din användarmapp. Leta reda på .plist-filer som tillhör Logic, dra ut dem till Skrivbordet och starta Logic. Se om det hjälper.

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-26 18:35
Ursprungligen av kenjon:

Det betyder att det är något fel i din användarmapp. Leta reda på .plist-filer som tillhör Logic, dra ut dem till Skrivbordet och starta Logic. Se om det hjälper.

Hej Kenjon, tack för tipset, ska pröva det...

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-26 19:17
Ursprungligen av Punsch:

Hej Kenjon, tack för tipset, ska pröva det...

Hmm, jag hittade 2st (hur många finns det?). Jag drog de till skrivbordet. Men det gick inte att starta Logic. Jag har dragit tillbaka de nu. Vad tror du?

Ursprungligen av Punsch:

Hmm, jag hittade 2st (hur många finns det?). Jag drog de till skrivbordet. Men det gick inte att starta Logic. Jag har dragit tillbaka de nu. Vad tror du?

Kanske ett långskott, men here goes.

Då Logic normalt sett sparar projekten i användarmappen så kan du testa att kopiera Logics mapp till skrivbordet och ta bort orginalet. kan vara en projektfil som den försöker att öppna som är korrupt (Logic öppnar det senaste projektet som du arbetat med, iaf Logic 9)

Jag har mina projekt här:

/Volumes/Macintosh/Users/Johan/Music/Logic

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-26 19:50
Ursprungligen av barbapappa_86:

Kanske ett långskott, men here goes.

Då Logic normalt sett sparar projekten i användarmappen så kan du testa att kopiera Logics mapp till skrivbordet och ta bort orginalet. kan vara en projektfil som den försöker att öppna som är korrupt (Logic öppnar det senaste projektet som du arbetat med, iaf Logic 9)

Jag har mina projekt här:

/Volumes/Macintosh/Users/Johan/Music/Logic

Du är grym! Jag ska testa detta...

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-03-26 20:05
Ursprungligen av Punsch:

Du är grym! Jag ska testa detta...

I min ...Användare/Musik/Logic - mapp har jag följande fil: Autoload (crashed).Iso och en mapp: Bounces som är tom. Jag känner mig dum men är det den mappen du menar?

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2013-05-07 22:37

Jag har fixat det nu! Tack alla för tips! Kenjon var inne på rätt spår och jag gjorde som följer:

Delete the User Preferences
You can resolve many issues by restoring Logic Pro back to its original settings. This will not impact your song files. To reset your Logic Pro user preference settings to their original state, do the following:

In the Finder, go to ~/Library/Preferences. Note: The tilde (~) represents your Home folder.
Remove the "com.apple.logicpro.plist" file from the Preferences folder.
Drag the "Logic" folder from the Preferences folder to your Desktop. Note that if you have programmed any custom key commands, this will reset them to the defaults. You can import your key commands from the copy on your Desktop by following the instructions on page 46 of the Logic Pro 7 Reference Manual. If you use the Project Manager you will also need to rescan your system.

1
Bevaka tråden