Hur tyder man en felrapport?

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Min MBP Mid2012 startade om när jag skulle logga in efter viloläge. När den startats fick jag följande info:

Citat:

Interval Since Last Panic Report: 2041882 sec
Panics Since Last Report: 1
Anonymous UUID: 82FC6CCC-69F7-5F98-FA1C-CFCAF70D6821

Mon Mar 11 23:20:07 2013
panic(cpu 0 caller 0xffffff802e0156b0): "Spinlock acquisition timed out: lock=0xffffff8040896f48, lock owner thread=0xffffff803a553000, current_thread: 0xffffff803a553000, lock owner active on CPU 0x0, current owner: 0xffffff803a553000"@/SourceCache/xnu/xnu-2050.20.9/osfmk/i386/locks_i386.c:363
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff80ad4e3ce0 : 0xffffff802e01d626
0xffffff80ad4e3d50 : 0xffffff802e0156b0
0xffffff80ad4e3d70 : 0xffffff802e020b80
0xffffff80ad4e3da0 : 0xffffff802e010448
0xffffff80ad4e3df0 : 0xffffff802e020df2
0xffffff80ad4e3e20 : 0xffffff802e04f0a1
0xffffff80ad4e3e60 : 0xffffff802e016d00
0xffffff80ad4e3eb0 : 0xffffff802e019f64
0xffffff80ad4e3ee0 : 0xffffff802e018c97
0xffffff80ad4e3f00 : 0xffffff802e0a5c5e
0xffffff80ad4e3fb0 : 0xffffff802e0cd9ce

BSD process name corresponding to current thread: Google Chrome

Mac OS version:
12C3006

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.2.1: Thu Oct 18 16:32:48 PDT 2012; root:xnu-2050.20.9~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 0AFA55FD-872F-3BBE-8630-214EB586A16D
Kernel slide: 0x000000002de00000
Kernel text base: 0xffffff802e000000
System model name: MacBookPro9,2 (Mac-6F01561E16C75D06)

System uptime in nanoseconds: 45370426286708
last loaded kext at 45370120852818: com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.1.2f9 (addr 0xffffff7fafd12000, size 12288)
last unloaded kext at 36939919232697: com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.1.22 (addr 0xffffff7fafcf3000, size 12288)
loaded kexts:
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.1.2f9
com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.1.22
com.apple.filesystems.smbfs 1.8
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AGPM 100.12.81
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AppleHDA 2.3.5fc10
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.3.5fc10
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.1.2f9
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.10
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.2.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.1.11
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.3d0
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.1.2f9
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 8.0.6
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 8.0.6
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.3d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.2.13
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 237.1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 237.1
com.apple.driver.AppleIRController 320.15
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 34
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.5.5
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.3.1
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.6
com.apple.driver.AppleSDXC 1.4.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.5.1
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.5.0b9
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 612.20.14
com.apple.driver.AppleUSBHub 5.5.0
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.5.0
com.apple.driver.AppleUSBXHCI 1.5.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.7
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.7
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.7
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 196.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.security.quarantine 2
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 196.0.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.3.5fc10
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.9fc11
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.6
com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.1.2f9
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.11d0
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.11d0
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.3.0d47
com.apple.driver.AppleHDAController 2.3.5fc10
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.3.5fc10
com.apple.iokit.IOSurface 86.0.3
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.6
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.1.2f9
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.4d2
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.2.13
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.6
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.6
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 237.3
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.2.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 1.8.9
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 1.8.9
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.2.6
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 5.5.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.2.5
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.5.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.5.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.5
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.3.1
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.2b1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 1.6.3
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 2.1.8
com.apple.iokit.IO80211Family 510.4
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.5.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.5.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.7
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 220
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 344
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.21
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.7
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7.3
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: MacBookPro9,2, BootROM MBP91.00D3.B08, 2 processors, Intel Core i5, 2.5 GHz, 4 GB, SMC 2.2f41
Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x384A54463235363634485A2D3147364D3120
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x384A54463235363634485A2D3147364D3120
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xF5), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.14)
Bluetooth: Version 4.1.2f9 11046, 2 service, 11 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: APPLE HDD TOSHIBA MK5065GSXF, 500,11 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-8A8
USB Device: hub_device, 0x8087 (Intel Corporation), 0x0024, 0x1d100000 / 2
USB Device: iPhone, apple_vendor_id, 0x12a8, 0x1d110000 / 10
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0x1d180000 / 3
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0253, 0x1d183000 / 6
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0x1d182000 / 5
USB Device: BRCM20702 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x1d181000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x821d, 0x1d181300 / 8
USB Device: hub_device, 0x8087 (Intel Corporation), 0x0024, 0x1a100000 / 2
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x8509, 0x1a110000 / 3

Någon som kan tyda det och förklara vad det är för fel?

  • Medlem
  • Örnsköldsvik
  • 2013-03-12 18:21
Ursprungligen av robertkarlsen:

Min MBP Mid2012 startade om när jag skulle logga in efter viloläge. När den startats fick jag följande info:

Någon som kan tyda det och förklara vad det är för fel?

En snabb sökning hittade att fler än du har eller har haft detta problem.
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=175294

Några saker att testa:

Test 1. Stäng av Google Chrome innan du lägger ner datorn i viloläge, se till att Chrome verkligen har avslutats först.
Test 2. Koppla ur alla USB-anslutna prylar innan du går i sovläge.

1
Bevaka tråden