Jag har importerat en Excel fil i Filemaker och de flesta värden poppade upp helt korrekt. Det är en leverans plan med 52 veckor och visas i tabellform. Jag skulle vilja scrolla i sidled på vissa fält men att vissa fält är låsta i sidscroll och sedan vill jag scrolla vertikalt och då är andra fält låsta i den riktningen. Jag vill alltså dela upp tabellen i olika områden med separata scroll i princip...
Normalt gör man ju en portal med rubriker ovanför portal fönstret men portaler går bara att scrolla vertikallt.

Tänk er att det till vänster är ett gäng kundnamn staplade under varandra. Längre till höger är det en veckoplanering i sidled 52 fält som är virtuellt ca 1.5 m och som jag vill skrolla i sidled men att kundnamnen står still till vänster.
Sedan vill jag scrolla neråt för att se fler kunder då skall veckonumreringen överst stå still.