Skapa separata zip-arkiv av många objekt

Tråden skapades och har fått 5 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • 2012-12-18 15:01

Här tipsas det om hur man skapar separata zip-arkiv med en kombo av applescript och Automator. Eftersom jag inte kommer överens med Automator gjorde jag en ren applescript/bash-lösning. Fler kanske är intresserade:
https://discussions.apple.com/message/7071592#7071592

set B to button returned of (display dialog "Filer eller mappar?" buttons {"Avbryt", "Filer", "Mappar"})
if B is "Filer" then
  set theObjects to (choose file with multiple selections allowed)
else if B is "Mappar" then
  set theObjects to (choose folder with multiple selections allowed)
end if


set output to {}
set SkippedItems to {} -- this will be a list of skipped items
set DestinationFolder to missing value -- a Finder path to a destination folder if different


repeat with SomeItem in the theObjects -- step through each item in the theObjects
  try
    set SomeItem to SomeItem as text
    if the last character of SomeItem is in {":", "/"} then set SomeItem to text 1 thru -2 of SomeItem
    set ArchiveSource to POSIX path of SomeItem
    if DestinationFolder is missing value then -- save the archive to the same location
      set ArchiveName to ArchiveSource & ".zip"
    else -- save the archive to the specified folder
      set TheName to name of (info for SomeItem as alias)
      set ArchiveName to (POSIX path of DestinationFolder) & TheName & ".zip"
    end if
    do shell script "ditto -ck " & (quoted form of ArchiveSource) & space & (quoted form of ArchiveName)
    set the end of the output to (POSIX file ArchiveName) as alias -- success
  on error ErrorMessage number ErrorNumber
    log ErrorMessage
    set the end of SkippedItems to SomeItem
  end try
end repeat


if SkippedItems is not {} then -- handle skipped items
  set TheCount to (count SkippedItems) as text
  display alert "Error with Archive action" message TheCount & " items(s) were skipped."
  (*
choose from list SkippedItems with title "Error with Archive action" with prompt "The following items were skipped:" with empty selection allowed
if result is false then error number -128 -- user cancelled
*)
end if


Kör det på egen risk.

Senast redigerat 2012-12-18 22:04
 • Medlem
 • Neverland
 • 2012-12-18 21:52

Kalasbra!

En liten fix till rad 4 som verkar behöva en liten if:

else if B is "Mappar" then
 • Medlem
 • 2012-12-18 22:02

Se där, så går det när man kodar utan att kompilera.

 • Medlem
 • Neverland
 • 2012-12-18 22:15

That's hardcore. Jag kompilerar efter minsta kommatecken.

Nu återstår att bygga ut skriptet med önskvärda funktioner så att t.o.m. projektledare kan använda det.

(Typ ersätta ordmellanrum med "_" och åäö med "aao".)

 • Medlem
 • 2012-12-19 12:03

Nu raderar den originalet om man vill.
OBS! Otestad!

property myVersion : "1.1"


set myChoice to (choose from list {"Filer, behåll källa", "Filer, radera källa", "Mappar, behåll källa", "Mappar, radera källa"} with prompt "Zippa " & myVersion & return & return & "Vad ska packas?")
if class of myChoice is boolean then
	return
else
	set B to item 1 of myChoice
end if
if "Filer" is in B then
	set theObjects to (choose file with multiple selections allowed)
else
	set theObjects to (choose folder with multiple selections allowed)
end if
if "radera" is in B then
	set myDeleteSource to true
else
	set myDeleteSource to false
end if


set output to {}
set SkippedItems to {} -- this will be a list of skipped items
set DestinationFolder to missing value -- a Finder path to a destination folder if different


repeat with SomeItem in the theObjects -- step through each item in the theObjects
	try
		set SomeItem to SomeItem as text
		if the last character of SomeItem is in {":", "/"} then set SomeItem to text 1 thru -2 of SomeItem
		set ArchiveSource to POSIX path of SomeItem
		if DestinationFolder is missing value then -- save the archive to the same location
			set ArchiveName to ArchiveSource & ".zip"
		else -- save the archive to the specified folder
			set TheName to name of (info for SomeItem as alias)
			set ArchiveName to (POSIX path of DestinationFolder) & TheName & ".zip"
		end if
		do shell script "ditto -ck " & (quoted form of ArchiveSource) & space & (quoted form of ArchiveName)
		if myDeleteSource is true then do shell script "rm -r " & (quoted form of ArchiveSource)
		set the end of the output to (POSIX file ArchiveName) as alias -- success
	on error ErrorMessage number ErrorNumber
		log ErrorMessage
		set the end of SkippedItems to SomeItem
	end try
end repeat


if SkippedItems is not {} then -- handle skipped items
	set TheCount to (count SkippedItems) as text
	display alert "Error with Archive action" message TheCount & " items(s) were skipped."
	(*
choose from list SkippedItems with title "Error with Archive action" with prompt "The following items were skipped:" with empty selection allowed
if result is false then error number -128 -- user cancelled
*)
end if


return the output -- pass the result(s) to the next action
-- end run
[I]

[/I]

 • Medlem
 • 2013-01-17 15:48

Nu även som droplet. Fördelen med det är att den kan packa både filer och mappar samtidigt.

property myVersion : "1.2"
property myButton : 3


on run
  activate
  set myDialog to display dialog "Zippa, version " & myVersion buttons {"Avbryt", "Dra och släpp", "Lista"} default button 3 cancel button 1 with icon 1
  if button returned of myDialog is "Lista" then
    set myChoice to (choose from list {"Filer, behåll källa", "Filer, radera källa", "Mappar, behåll källa", "Mappar, radera källa"} with prompt "Vad ska packas?")
    if class of myChoice is boolean then
      return
    end if
    if "filer" is in item 1 of myChoice then
      set theObjects to (choose file with multiple selections allowed)
    else
      set theObjects to (choose folder with multiple selections allowed)
    end if
    my doScript(theObjects, item 1 of myChoice)
  end if
end run


on open (theObjects)
  activate
  set myChoice to display dialog "Zippa, version " & myVersion & return & return & "Ska källan behållas eller raderas?" buttons {"Avbryt", "Radera", "Behåll"} default button myButton with icon 1 giving up after 2
  if gave up of myChoice is true then
    return
  else
    set myButton to button returned of myChoice
    set B to button returned of myChoice
  end if
  my doScript(theObjects, B)
end open


on doScript(theObjects, myChoice)
  if "radera" is in myChoice then
    set myDeleteSource to true
  else
    set myDeleteSource to false
  end if
  
  set output to {}
  set SkippedItems to {} -- this will be a list of skipped items
  set DestinationFolder to missing value -- a Finder path to a destination folder if different
  
  repeat with SomeItem in the theObjects -- step through each item in the theObjects
    try
      set SomeItem to SomeItem as text
      if the last character of SomeItem is in {":", "/"} then set SomeItem to text 1 thru -2 of SomeItem
      set ArchiveSource to POSIX path of SomeItem
      if DestinationFolder is missing value then -- save the archive to the same location
        set ArchiveName to ArchiveSource & ".zip"
      else -- save the archive to the specified folder
        set TheName to name of (info for SomeItem as alias)
        set ArchiveName to (POSIX path of DestinationFolder) & TheName & ".zip"
      end if
      do shell script "ditto -ck " & (quoted form of ArchiveSource) & space & (quoted form of ArchiveName)
      if myDeleteSource is true then do shell script "rm -r " & (quoted form of ArchiveSource)
      set the end of the output to (POSIX file ArchiveName) as alias -- success
    on error ErrorMessage number ErrorNumber
      log ErrorMessage
      set the end of SkippedItems to SomeItem
    end try
  end repeat
  
  if SkippedItems is not {} then -- handle skipped items
    set TheCount to (count SkippedItems) as text
    display alert "Error with Archive action" message TheCount & " items(s) were skipped."
    (*
choose from list SkippedItems with title "Error with Archive action" with prompt "The following items were skipped:" with empty selection allowed
if result is false then error number -128 -- user cancelled
*)
  end if
  
  return the output -- pass the result(s) to the next action
  -- end run
end doScript
1
Bevaka tråden