Jag behöver expandera min disk i min MacPro
Alla mina fack är upptagna. Jag har 2 x 2 TB (RAID 1) och skulle vilja byta dessa till 2 x 4 TB (RADID 1). Hur gör jag smidigast?

1. Kan jag byte ut en 2 TB till en 4 TB och återskapa RAIDEN?
2. Kan jag ta ut en av mina 4 diskar (inte någon av de 2 x 2 TB) och kopiera över från 2 TB till nya 4 TB och sedan ta ut 2 x 2 TB och sätta in den andra 4 TB för att sätta upp 2 x 4 TB i RAID 1?

Eller hur ska jag göra?

MacPro mitten 2010
Mac OS 10.8.2
120 GB SSD (startdisk)
1TB SATA
2 x 2 TB SATA (RAID 1)