• Medlem
  • 2012-09-21 16:10

Tidigare (i CS2) gick det att definiera en dekorfärg i en Illustrator-pdf och sedan ha samma dekorfärg i ett InDD, definierad som dekorfärg. Den färg som trycktes då var den som definierades i InDD oavsett CMYK-värden i pdf:en. Nu får jag inte det att fungera (InD CS5, AI CS6).
Gör jag fel eller har funktionen försvunnit?