Jag läser av en live-feed som spottar ur sig ett lite xml, normalt så här:

<root>
<isNews>0</isNews>
<musicInfo>
<artist>TOM JONES</artist>
<title>DELILAH</title>
</musicInfo>
</root>

Men en gång i timmen ser det ut så här:

<root>
<isNews>0</isNews>
</root>

Det är då det är nyheter... förr i världen blev nollan i isNews en etta men det ställde till det för andra system så det sker inte längre.

Jag läser då av denna ström med NSXMLParser (nej tack jag behöver inte veta att finns "bättre" xml-parsers).

I min klass för xmlparsning finns således denna rad:

-(void)parser:(NSXMLParser *)parser didStartElement:(NSString *)elementName namespaceURI:(NSString *)namespaceURI qualifiedName:(NSString *) qualifiedName attributes:(NSDictionary *)attributeDict {
  
      if([elementName isEqual:@artist] || [elementName isEqual:@title]) {
          parseTime = YES;
      }
      else {
        parseTime = NO;
      }
}

Det är den som krashar hela appen när det är nyheter.
Hur ska jag fixa detta? Jag har försök på allehanda sätt men inget vill funka.
Så nu frågar jag er.

Hit me med den självklara lösningen!