Jag vet inte när buggen tillkom men eftersom jag upptäckte den först nu så kanske det har att göra med att jag uppdaterade en klient till 12.0v2...FIlemaker server ligger kvar på 12.0.1.178.
Problemet,jag väljer att filtrera portalposter , så jag har "fältdataX" ≠ "Ja" .Då har jag tidigare sett alla poster som inte har tilldelats "Ja" via ett tidigare manus. Nu dyker inga poster alls upp.
Ok, tänker jag men då måste alla poster ha fått "Ja" av någon anledning och ändrar filtreringen till "fältdataX" = "Ja" och förväntar mig se massor av poster...nejdå då dyker bara (de korrekta) posterna med "Ja" upp i portalvisningen. Men rent elementärt så för att se det omvända resultatet är det bara att sätta ≠"Ja"...
Avbockar jag filtrera dyker alla poster upp. btw...
Bugg eller hjärnsläpp ?