Datorn startar om och visar felmeddelande när jag försöker stänga av den

Tråden skapades och har fått 23 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej!

Sen jag installerade 10.8.1 (uppgradering från 10.7.4) så kan jag inte stänga av datorn längre. Varje gång jag stänger av startar den om och ett meddelande "Your computer restarted because of a problem" visas. Har aldrig haft detta problem tidigare.
Här är kernel-loggen. Nån som har något tips?

Mon Aug 27 11:37:17 2012
panic(cpu 0 caller 0xffffff80058b7b95): Kernel trap at 0xffffff80058c3dd0, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffff807df77a20, CR3: 0x0000000008503000, CR4: 0x0000000000000660
RAX: 0xffffff806a03d100, RBX: 0x0000000000110000, RCX: 0x0000000000000440, RDX: 0x0000000000000040
RSP: 0xffffff8092fe3ea0, RBP: 0xffffff8092fe3f20, RSI: 0x0000000000000440, RDI: 0xffffff807df77a20
R8: 0x0000000000110000, R9: 0x00000000000000ff, R10: 0x0000000000000000, R11: 0x0000000000000040
R12: 0x00000000ffffffff, R13: 0x000000000000ff00, R14: 0x0000000000000000, R15: 0xffffff8005d36430
RFL: 0x0000000000010002, RIP: 0xffffff80058c3dd0, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000
Fault CR2: 0xffffff807df77a20, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8092fe3b40 : 0xffffff800581d5f6
0xffffff8092fe3bb0 : 0xffffff80058b7b95
0xffffff8092fe3d80 : 0xffffff80058ce4ad
0xffffff8092fe3da0 : 0xffffff80058c3dd0
0xffffff8092fe3f20 : 0xffffff80058c4135
0xffffff8092fe3f60 : 0xffffff800583dcae
0xffffff8092fe3fb0 : 0xffffff80058b2677

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
12B19

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.1.0: Tue Aug 14 13:29:55 PDT 2012; root:xnu-2050.9.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 3005059E-270B-3B9F-940D-7A66C05DDC9D
Kernel slide: 0x0000000005600000
Kernel text base: 0xffffff8005800000
System model name: Macmini4,1 (Mac-F2208EC8)

System uptime in nanoseconds: 1853034189910
last loaded kext at 120729345539: com.apple.filesystems.smbfs 1.8 (addr 0xffffff7f87a9c000, size 229376)
last unloaded kext at 109346195053: com.apple.driver.AppleMCP89RootPortPM 1.11 (addr 0xffffff7f8771d000, size 24576)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs 1.8
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 75.15
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.0.9f8
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AGPM 100.12.69
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.0.5d4
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AppleHDA 2.3.0f2
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.3.0f2
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.2.6
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.0.9f8
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.10
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.33
com.apple.GeForce 8.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 34
com.apple.driver.AppleIRController 320.15
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.5.1
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.2.1
com.apple.driver.AppleUSBHub 5.1.6
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.4.0
com.apple.driver.AppleSDXC 1.2.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.2.5b3
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 601.15.21
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.1.5
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.5
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.6.1
com.apple.driver.AppleUSBOHCI 5.1.5
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.7
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.6
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.6
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 196.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.security.quarantine 2
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 196.0.0
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 165.5
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.0.9f8
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 235.27
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.6
com.apple.driver.DspFuncLib 2.3.0f2
com.apple.iokit.IOSurface 86.0.2
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.0.9f8
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.2.6
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
com.apple.driver.AppleUSBAudio 2.9.0f4
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.9fc9
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.6
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.0.9f8
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.3d11
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleHDAController 2.3.0f2
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.3.0f2
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.2.0d16
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
com.apple.nvidia.nv50hal 8.0.0
com.apple.NVDAResman 8.0.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.4
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.4
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.0.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.5.1
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.5.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.0.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.2.0
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.2b1
com.apple.iokit.IO80211Family 500.15
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.1.6
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.6.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 220
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 344
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.6
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0

  • Medlem
  • Karlskoga
  • 2012-08-27 12:53

Testat att köra in 10.8.1-uppdateringen igen?

http://support.apple.com/kb/DL1571?viewlocale=sv_SE

Har försökt reparera disk och skivrättigheter och sen även installerat om systemet. Inget hjälper. Datorn funkar när den är igång. Men det är när jag stänger av datorn så går den igång igen och visar felmeddelandet.
Återstår nog bara att gå tillbaka til senaste Lion-backupen.

En återställning av PRAM kan man alltid prova med.
Återställa Mac-datorns PRAM och NVRAM

Har du provat hur den beter sig om du kopplar ur allt som är inkopplat via USB och Firewire?

Vilken datormodell är det?

Har du installerat mer minne än original? Har du i så fall provat att ta ut dem?

Händer det alltid vid avstängning, oavsett om datorn varit igång 5 minuter eller flera dagar?

Du kan även testa en Säker start och sen starta om. Dels kör Säker start lite kontroller och städar en del men om det här funkar kanske du även kan inrikta felsökning på installationer som inte är Apples egna.

Säker start ignorerar alla extra systemtillägg och liknande som man lagt in själv. Du skulle t ex kunna ha någon luring i systemet som funkade bra med Lion men som behöver uppdateras för ML. Så att även uppdatera alla egna installationer till nyaste version är också ett bra tips.

Mac OS X: Vad är Säker start och Säkert läge?

Känns som jag testat allt och inget hjälper. Spelar ingen roll om datorn varit igång 1 min eller 1 dag.
Om jag skulle göra en clean install av ML och sen synkar med senaste Time machine-backupen. Är det värt att testa? Eller är det bättre att göra en clean install och sen flytta över vissa filer. Denna dator använder jag bara för musik så det är bara Itunes-biblioteket jag behöver.

Ursprungligen av tobiasrsthlm:

Känns som jag testat allt...

Ska vi tolka det som att du har provat alla våra förslag? Det hade känts mycket bättre om du hade svarat på varje fråga separat, så att vi vet att du har läst och provat alla punkterna.

Ursprungligen av tobiasrsthlm:

...Eller är det bättre att göra en clean install och sen flytta över vissa filer. Denna dator använder jag bara för musik så det är bara Itunes-biblioteket jag behöver.

Om det är så lite som behöver flyttas över, så hade jag valt det alternativet.

Efter ominstallationen, prova först att köra på en helt ren installation, och se hur den beter sig då. Om det funkar så kan du börja installera program.

Självklart kan det vara värt att köra en clean install, men det känns lite radikalt. Om det bara är iTunes som är viktigt så varför inte. Ta en extra backup i förväg barra för säkerhets skull. Lägg över en kopia av biblioteket på en extern hårddisk eller USB-minne.

Ursäkta att jag inte svarat på varje svar separat. Men jag har följt era tips.
Datorn är en Mac mini mid 2010. RAM installerat av Apple vid köp av dator. Kom med Snow Leopard så jag har uppdaterat den med först Lion och nu med ML. Installerade inte 10.8 utan väntade på 10.8.1.

Ok, men vad hände när du kör Säker start då? Funkar det att starta om eller kraschar den?

Ursprungligen av Anders Täpp:

Ok, men vad hände när du kör Säker start då? Funkar det att starta om eller kraschar den?

Kraschar inte när jag startar om från Säkert läge

Du har möjligen inte Avast antivirus installerat?
http://forum.avast.com/index.php?topic=102198.0

Om inte så kan du ha något liknande problem med annan äldre mjukvara.

Ursprungligen av Anders Täpp:

Du har möjligen inte Avast antivirus installerat?
http://forum.avast.com/index.php?topic=102198.0

Om inte så kan du ha något liknande problem med annan äldre mjukvara.

Har inte Avast antivirus installerat.
De enda program jag har installerade på den datorn, som inte är från Apple, är Chrome, Transmit och Plex.

Gå igenom de här biblioteksmapparna:
Hårddisk/Bibliotek
Tobias hemmamapp/Bibliotek

Leta i mapparna nedan efter gammal mjukvara som du inte använder längre och ta bort dessa filer. Uppdatera sånt som du fortfarande använder till senaste version.

Contextual Menu Items
PreferencePanes
Spotlight
QuickLook
LaunchAgents (innehåller instruktioner för mjukvara som ska autostarta)
LaunchDaemons (innehåller instruktioner för mjukvara som ska autostarta)

Jag skulle även köra en storstädning med programmet Cocktail. Gå in under Pilot och aktivera alla kryss under Options och kör.

Ursprungligen av Anders Täpp:

Gå igenom de här biblioteksmapparna:
Hårddisk/Bibliotek
Tobias hemmamapp/Bibliotek

Leta i mapparna nedan efter gammal mjukvara som du inte använder längre och ta bort dessa filer. Uppdatera sånt som du fortfarande använder till senaste version.

Contextual Menu Items
PreferencePanes
Spotlight
QuickLook
LaunchAgents (innehåller instruktioner för mjukvara som ska autostarta)
LaunchDaemons (innehåller instruktioner för mjukvara som ska autostarta)

Jag skulle även köra en storstädning med programmet Cocktail. Gå in under Pilot och aktivera alla kryss under Options och kör.

Jag gick igenom mapparna, inget gammalt där så vitt jag kan se.

Körde även en rensning med hjälp av Coctail. Hjälpte inte. Startar fortfarande om med Kernel panic när jag stänger av datorn.

Ok men eftersom säker start funkar så bör det vara något liknande problem.

Vad händer om du skapar ett nytt användarkonto (admin)?

Gör ett nytt adminkonto. Logga sen ut från ditt eget konto och logga tillbaka in i nya kontot. Starta om. Funkar?

Ursprungligen av Anders Täpp:

Ok men eftersom säker start funkar så bör det vara något liknande problem.

Vad händer om du skapar ett nytt användarkonto (admin)?

Gör ett nytt adminkonto. Logga sen ut från ditt eget konto och logga tillbaka in i nya kontot. Starta om. Funkar?

Jag testade igen att starta i Safe mode bara för att vara säker på att jag sa rätt. Datorn startade inte om av sig själv och visade kernel panic-skärmen med "your computer restarted...". Däremot när jag startade datorn så visas ett meddelande när datorn startat upp som säger "Datorn startades om på grund av ett problem."

Ursprungligen av tobiasrsthlm:

...startade inte om av sig själv och visade kernel panic-skärmen med "your computer restarted..."...

Ursprungligen av tobiasrsthlm:

...Startar fortfarande om med Kernel panic när jag stänger av datorn.

Felaktig användning av begreppet!

Kernel panic är när allting hänger sig, och det kommer fram en bild med en text på många olika språk, typ "You need to restart your computer" - och så får man hålla inne strömknappen tills datorn stängs, och sedan starta datorn igen.

Det här problemet - att den av någon anledning startar om av sig själv - kallas inte kernel panic.

Wikipedia: Kernel panic

Google: Bilder på Kernel panic-skärmen

Senast redigerat 2012-08-28 14:38

Bra där Jesper... jag hade inte läst så noga utan gick på rubriken.

Så det som händer är alltså att du vill stänga av men datorn vill istället starta om? Har du en Mac Mini?
https://discussions.apple.com/thread/4189281

Någon där har blviit av med problemen genom att dra ur strömsladden en stund. Ja det finns faktiskt en sådan återställningsmetod på macarna. Men det finns fler tips där.

Ursprungligen av Anders Täpp:

...jag hade inte läst så noga utan gick på rubriken.

Jag gjorde en rapportering, så nu är det missvisande begreppet borta från rubriken också.

Hur går det med problemet? Jag tror mig tyvärr ha stött på samma problem.

Datorn fungerar felfritt mig veterligen, men varje gång jag skall stänga av datorn måste det bli något fel, för när jag nästa gång startar datorn igen kommer en likadan ruta upp där det står att "datorn startades om på grund av ett problem".

Vill även tillägga att jag heller inte kan sätta datorn i viloläge. När jag väljer detta går den genast igång igen, så den vill inte vila över huvud taget. Huruvida detta är relaterat till första problemet eller ej vet jag dock inte.

En andra sak att tillägga som jag tycker är oerhört mystiskt är när jag har stängt av datorn emellanåt och vill starta den igen så är datorn helt död. Trycker på on-knappen men finns inget liv förutom när jag rycker ur strömkabeln ur jacket och sedan trycker in den igen. Detta infaller som sagt endast ibland när jag har haft den avstängd. Tror inte det är glappkontakt.

Har du testat de tips som finns i tråden?

Ursäkta för uteblivet svar, men jag har varit utomlands två månader.

Innan jag åkte så provade jag samtliga förslag här i tråden. Problemet återstod tyvärr...
Jag körde även en clean install av mountain lion, men problemet lever kvar. Jag har en boot camp partition, kanske är det problem med den?
Kört alla kontroller i skivverktyg som säger att den är felfri.

Problemet är det att när jag stänger av datorn (den stängs verkligen av, vet inte om den stängs av felaktigt eller ej, men den startar i alla fall inte om...) så måste jag ta ut strömsladden och sätta in den igen för att få liv i datorn. Sedan startar allt upp som normalt, förutom att när jag kommer in i osx så får jag upp felmeddelandet att "Datorn startades om på grund av ett problem".
När jag sedan har den igång så verkar den gå felfritt.

Okej, har läst lite i tråden som länkades ovan.

Folk skrev att de dragit slutsatsen att om man körde med upplösningen 1360x760 på sin tv så utlöstes problemet. Lät lite konstigt, men jag har lärt mig att det ibland inte är det mest logiska som utlöser problem, utan tvärt om. Jag provade att ändra min upplösning till 1600x900 och gjorde två snabba avstängningar och när jag sedan startade datorn igen så fick jag inte upp felmeddelandet.
Återstår bara att se om det återkommer efter ett tags användning... återkommer med svar.

Nu behöver jag bara köpa en kikare till datorn...

1
Bevaka tråden