Macbook7,1 får Kernel Panic för jämnan. Varför?

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej!

Nu vet jag inte om jag får göra såhär, men jag försöker! Min kamrat började få trubbel med sin dator, och jag erbjöd mig att fråga här eftersom ni ofta är så hjälpsamma, och själv har jag inte alls någon susning om vad som är fel. Bad honom skriva ner vad som krånglar och så detaljerat som möjligt om datorn, så här skrev han:

Citat:

Jag har en vit unibody-Macbook (Macbook7,1), inköpt november 2010, som jag främst använder till att surfa, teckna digitalt i Manga Studio EX 4 och lyssna på musik i iTunes. Jag har Snow Leopard (10.6.8) och jag har uppgraderat ram-minnet till 8 GB (1067 Mhz). Vid normal användning har jag en extern skärm inkopplad via HDMI, samt en ritbräda (Wacom Intuos4). Jag har en extern hårddisk inkopplad i min router som jag kommer åt trådlöst. Min hårddisk är ganska full, för tillfället 52 GB ledigt.

Den här datorn har varit väldigt snäll och sällan ställt till med något problem för mig, men under de senaste två veckorna har den börjat få kernel panics, och många. Under en kväll klappade den ihop sex gånger. Jag kan inte riktigt se något mönster för när den väljer att dö, eftersom jag bara använder datorn normalt när det händer. Det vill säga, jag sitter och tecknar, surfar och/eller lyssnar på musik, ibland med de externa grejerna inkopplade, ibland inte.

Här är loggen från den senaste kraschen:

"Sat Aug 4 10:24:21 2012
panic(cpu 1 caller 0x2abf6a): Kernel trap at 0x0028ec66, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x8001003b, CR2: 0x7bc0a000, CR3: 0x00100000, CR4: 0x00000660
EAX: 0x7bc0a000, EBX: 0x000c0000, ECX: 0x7bbd6000, EDX: 0x00000002
CR2: 0x7bc0a000, EBP: 0x97e1b8f8, ESI: 0x06013160, EDI: 0x000c0000
EFL: 0x00010206, EIP: 0x0028ec66, CS: 0x00000008, DS: 0x00000010
Error code: 0x00000009

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x97e1b6c8 : 0x21b837 (0x5dd7fc 0x97e1b6fc 0x223ce1 0x0)
0x97e1b718 : 0x2abf6a (0x59e3d0 0x28ec66 0xe 0x59e59a)
0x97e1b7f8 : 0x2a1a78 (0x97e1b810 0x84baa0 0x97e1b8f8 0x28ec66)
0x97e1b808 : 0x28ec66 (0xe 0x840048 0x13e0010 0x10)
0x97e1b8f8 : 0x29041a (0xc0000 0x4d0000 0x0 0x2a45c9)
0x97e1b968 : 0x2909e3 (0xc0000 0x4d0000 0x0 0x1246)
0x97e1b9d8 : 0x273fbf (0x98454 0x40 0x0 0x5e1e074b)
0x97e1bb88 : 0x4a9acc (0x1005d900 0x0 0x18000 0x13)
0x97e1bbd8 : 0x2d312e (0x1005d900 0x0 0x18000 0x1)
0x97e1bc38 : 0x2cdaad (0x7d92f2c0 0x0 0xcfcf4c4 0xfd4641)
0x97e1bc88 : 0xfd7dea (0x7d92f2c0 0x0 0x0 0x18000)
0x97e1bcb8 : 0xfcebf1 (0xdae5cd4 0x0 0x18000 0x0)
0x97e1bd28 : 0xfd7dea (0xd04f800 0xdae5cc0 0x0 0x18000)
0x97e1bd58 : 0x13bb0a5 (0x97e1bd94 0x0 0x18000 0x0)
0x97e1bdb8 : 0x13bd3b2 (0xd011800 0xcfc61b8 0x97e1bde8 0x7bb34004)
0x97e1bdd8 : 0xf9a698 (0xd030c80 0xcfaff00 0x0 0x11548dc)
0x97e1be08 : 0xf9b28a (0xd00f380 0xcfaff00 0x97e1be68 0xcfb2c00)
0x97e1be28 : 0xfa31dc (0xcfaff00 0xcfaff00 0x0 0x2a0577)
0x97e1be68 : 0xfa333a (0xcfb2c00 0xcfaff00 0x0 0x0)
0x97e1bea8 : 0xfa54df (0xcfb2c00 0x40000000 0xcf42884 0x0)
0x97e1bf08 : 0xfa11fc (0xcfb2c00 0xcedfd9c 0x0 0x0)
0x97e1bf28 : 0x552ea6 (0xcedfac0 0x0 0x0 0x74a2b174)
0x97e1bf88 : 0x552eea (0xcedfd80 0xcedfd80 0x8832ac57 0x7fff)
0x97e1bfc8 : 0x2a179c (0xcedfd80 0x0 0x10 0xd7b2be4)
Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage(1.6.4)@0x13b8000->0x13cbfff
dependency: com.apple.iokit.IOAHCIFamily(2.0.6)@0xf98000
dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(1.6.3)@0xfc6000
com.apple.driver.AppleAHCIPort(2.1.7)@0xf9e000->0xfb1fff
dependency: com.apple.iokit.IOAHCIFamily(2.0.6)@0xf98000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.6.5)@0x949000
com.apple.iokit.IOAHCIFamily(2.0.6)@0xf98000->0xf9dfff
com.apple.iokit.IOStorageFamily(1.6.3)@0xfc6000->0xfdefff

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
10K549

Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.8.0: Tue Jun 7 16:33:36 PDT 2011; root:xnu-1504.15.3~1/RELEASE_I386
System model name: MacBook7,1 (Mac-F22C89C8)

System uptime in nanoseconds: 4678803612777
unloaded kexts:
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 2.6.7 (addr 0x9eebb000, size 0x49152) - last unloaded 4238506232346
loaded kexts:
org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp 4.1.8
org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt 4.1.8
org.virtualbox.kext.VBoxUSB 4.1.8
org.virtualbox.kext.VBoxDrv 4.1.8
com.Cycling74.driver.Soundflower 1.5.2
com.apple.filesystems.smbfs 1.6.7 - last loaded 4165867204588
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.3d0
com.apple.filesystems.autofs 2.1.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.7
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.20
com.apple.driver.AppleHDA 2.0.5f14
com.apple.driver.AGPM 100.12.31
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 1.2.0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.57
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.0.5f14
com.apple.driver.AppleLPC 1.5.1
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.1d2
com.apple.filesystems.ntfs 3.4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.1.6
com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile 17
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 4.7.0a1
com.apple.driver.AppleBacklight 170.0.46
com.apple.GeForce 6.3.6
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 201.6
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 201.6
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 2.6.8
com.apple.BootCache 31.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 1.6.4
com.apple.driver.AppleHPET 1.5
com.apple.driver.AirPortBrcm43224 428.42.4
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.1.7
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 160.0.0
com.apple.driver.AppleUSBHub 4.2.4
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 4.2.4
com.apple.driver.AppleUSBOHCI 4.2.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.4.0
com.apple.driver.AppleRTC 1.3.1
com.apple.nvenet 2.0.17
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.3.6
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.7
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.3.6
com.apple.driver.AppleAPIC 1.4
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 142.6.0
com.apple.security.sandbox 1
com.apple.security.quarantine 0
com.apple.nke.applicationfirewall 2.1.12
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 142.6.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.0.5f14
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction 17
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction 10
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction 14
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction 10
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction 10
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction 20
com.apple.nvidia.nv50hal 6.3.6
com.apple.iokit.IOSurface 74.2
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 2.4.5f3
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.3
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.3fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.driver.AppleHDAController 2.0.5f14
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.0.5f14
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
com.apple.iokit.AppleProfileFamily 41
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.0d5
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 4.7.0a1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.1
com.apple.NVDAResman 6.3.6
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.2
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.2
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 2.4.5f3
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 2.4.5f3
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 2.4.5f3
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 207.7
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 4.2.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 2.6.8
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.6.1
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 4.2.4
com.apple.driver.AppleUSBComposite 3.9.0
com.apple.driver.XsanFilter 402.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 1.2.6
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 2.6.8
com.apple.iokit.IO80211Family 320.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.6
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 4.2.4
com.apple.iokit.IOUSBFamily 4.2.4
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.4.0
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 1.10
com.apple.driver.NVSMU 2.2.7
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.6.6
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 6
com.apple.driver.DiskImages 289.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.6.3
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.3.6
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6.5
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.3.0"

Så, det var väl allt? Tack ska du ha, Lisa! Hoppas de har något smart att säga om detta

Så, vad tror ni?

Ser inte något speciellt där tror jag.
Prova med att koppla ur alla tillbehör som är inkopplade (USB-enheter osv) om det finns några och se om det slutar krascha då.

VirtualBox ser ut att vara installerat, är det uppdaterat till senaste version?
Gäller även andra eventuelle tredjepartsprogram som finns installerade.

Vid KernelPanic's är det i 4 av 5 fall minnet som bråkar.

Har du två minneskretsar i den, prova kör med bara en. Stäng av, byt krets. Pröva igen.

Det man kan se är om man kan provocera fram felet.

Annat som spökar kan vara hårddisk, grafikkort osv. Vanligast är en defekt minneskrets.

  • Medlem
  • Uppsala
  • 2012-08-09 19:57
Ursprungligen av Goflorp:

Vid KernelPanic's är det i 4 av 5 fall minnet som bråkar.

Har du två minneskretsar i den, prova kör med bara en. Stäng av, byt krets. Pröva igen.

Det man kan se är om man kan provocera fram felet.

Annat som spökar kan vara hårddisk, grafikkort osv. Vanligast är en defekt minneskrets.

Ja, det är ofta 4 av 5 fall är minnena. Den femte är logikkort eller skadad hårdvaran i hårddisk

Det kan vara mjukvara som gör det (om man har "tur"), var någon här på forumet som hade samma problem, Dropbox gjorde att systemet kraschade har jag för mig.

Det här är ju lite lustigt! Har 99.se helande förmågor?

Min vän skrev igår:

Citat:

Ja, de hade ju intressanta saker att säga. Jag hade verkligen ingen aning om att minnet kunde går sönder och orsaka kraschar (vilket du också sa!). Det dumma just nu är att datorn efter allt detta har slutat krascha! Den var helt hopplös ett tag och nu funkar den som om inget hade hänt. WTF liksom? Mycket otillfredställande (inte för att jag VILL att den ska krascha, men...).

Det kan ju komma tillbaka, och det känns dumt att liksom bara säga "öööh, nä det var inget, ursäkta jag störde" och gå iväg, men samtidigt känns det olustigt att rota runt när den fungerar... Vet inte riktigt vad jag ska göra.

Och så, för någon timme sedan:

Citat:

Min dator med mig skämta aprillo. Igår funkade den hela dagen trots semitungt arbete.

Såattehh. Tack så jättemycket för hjälpen allihop? :">

Man kan också se till att minnena är helt isatta. Det är lätt att montera "halvrätt". När man dunsar till skrivbordet kan det glappa till och få lustiga fenomen

1
Bevaka tråden