Jag är på jakt efter en Airport Extreme av 4:e eller 5:e generationen, d.v.s. modellnummer A1354 eller A1408.

Jag finns i Stockholm.