Som rubriken säger. Det ska endast vara en modul, alltså inte 2x2GB...