Problem med Macbookpro som stänger av skärmen

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Stockholm
  • 2012-07-02 00:56

Hej!

Har problem med min Macbook Pro 6,2 som får för sig att stänga av skärmen och sedan låsa sig med jämna mellanrum.

Från början var det bara när jag använde Final Cut X eller Photoshop men nu sker det vid webbbrowsing också.

Skärmen beter sig som om strömen bara dras ut så man under några millisekunder får konstiga ränder på skärmen som sedan blir svart. Har jag en film på så stannar även ljuden och börjar hacka för att sedan tysta helt. Ända sättet att få liv i datorn är då att starta om med knappen.

Postar en crashlog här om det är så att det går att tyda något från den??

All hjälp mottages varmt!

// Mattias Stahre

Mon Jul 2 00:47:57 2012
panic(cpu 2 caller 0xffffff7f80992947): NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff811397e000 0x0a5480a2, D0, P3/4
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff80f084ae70 : 0xffffff8000220792
0xffffff80f084aef0 : 0xffffff7f80992947
0xffffff80f084af80 : 0xffffff7f80a82aa4
0xffffff80f084afd0 : 0xffffff7f80a82b64
0xffffff80f084b030 : 0xffffff7f80d2f749
0xffffff80f084b170 : 0xffffff7f80aa1bed
0xffffff80f084b1a0 : 0xffffff7f8099c2c2
0xffffff80f084b250 : 0xffffff7f80997bc4
0xffffff80f084b440 : 0xffffff7f80998e97
0xffffff80f084b500 : 0xffffff7f8183d336
0xffffff80f084b610 : 0xffffff7f8183d863
0xffffff80f084b630 : 0xffffff7f81803498
0xffffff80f084b640 : 0xffffff7f8183ce67
0xffffff80f084b650 : 0xffffff7f81802aca
0xffffff80f084b660 : 0xffffff7f8183d842
0xffffff80f084b680 : 0xffffff7f81807220
0xffffff80f084b6c0 : 0xffffff7f8180402f
0xffffff80f084b6f0 : 0xffffff7f8186cc3e
0xffffff80f084b770 : 0xffffff7f8185744b
0xffffff80f084b7d0 : 0xffffff7f81857846
0xffffff80f084b820 : 0xffffff7f81857abb
0xffffff80f084b8b0 : 0xffffff7f8185880f
0xffffff80f084b8e0 : 0xffffff7f818100b0
0xffffff80f084baa0 : 0xffffff7f81858f68
0xffffff80f084bb60 : 0xffffff7f8180d119
0xffffff80f084bbc0 : 0xffffff800065501e
0xffffff80f084bbe0 : 0xffffff80006558fa
0xffffff80f084bc40 : 0xffffff800065609b
0xffffff80f084bd80 : 0xffffff80002a3f08
0xffffff80f084be80 : 0xffffff8000223096
0xffffff80f084beb0 : 0xffffff80002148a9
0xffffff80f084bf10 : 0xffffff800021bbd8
0xffffff80f084bf70 : 0xffffff80002aef20
0xffffff80f084bfb0 : 0xffffff80002daa33
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.NVDAResman(7.1.8)[560E1257-BF5E-3B0B-95F0-15033A0D1B97]@0xffffff7f80932000->0xffffff7f80c0bfff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.6.8)[F63D4ABE-42DA-33EF-BADD-3415B0CB0179]@0xffffff7f808bd000
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.2)[D05CFB53-FB72-3613-8162-2D188DB04738]@0xffffff7f80920000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.2)[2D2A4A31-EB4F-3730-BE3A-76C061685FC5]@0xffffff7f808e8000
com.apple.nvidia.nv50hal(7.1.8)[7596DB8C-AE9D-3C87-B11A-0ED8F940CAF8]@0xffffff7f80c0c000->0xffffff7f80f2dfff
dependency: com.apple.NVDAResman(7.1.8)[560E1257-BF5E-3B0B-95F0-15033A0D1B97]@0xffffff7f80932000
com.apple.GeForce(7.1.8)[00925AF3-22EE-3858-8BD3-06AE57DFCC86]@0xffffff7f81802000->0xffffff7f818c1fff
dependency: com.apple.NVDAResman(7.1.8)[560E1257-BF5E-3B0B-95F0-15033A0D1B97]@0xffffff7f80932000
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.2)[D05CFB53-FB72-3613-8162-2D188DB04738]@0xffffff7f80920000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.6.8)[F63D4ABE-42DA-33EF-BADD-3415B0CB0179]@0xffffff7f808bd000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.2)[2D2A4A31-EB4F-3730-BE3A-76C061685FC5]@0xffffff7f808e8000

BSD process name corresponding to current thread: WindowServer

Mac OS version:
11E53

Kernel version:
Darwin Kernel Version 11.4.0: Mon Apr 9 19:32:15 PDT 2012; root:xnu-1699.26.8~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: A8ED611D-FB0F-3729-8392-E7A32C5E7D74
System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)

System uptime in nanoseconds: 50574026098671
last loaded kext at 8794992795807: com.apple.driver.AppleUSBEthernetHost 2.3.0 (addr 0xffffff7f8116b000, size 28672)
loaded kexts:
com.Cycling74.driver.Soundflower 1.5.3
com.globaldelight.driver.BoomDevice 1.1
com.rogueamoeba.InstantOn 5.0.2
com.apple.driver.AppleUSBEthernetHost 2.3.0
com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.1.17
com.apple.filesystems.smbfs 1.7.2
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AudioAUUC 1.59
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.2.0f3
com.apple.driver.AppleHDA 2.2.0f3
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.2.0f3
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.9
com.apple.driver.AGPM 100.12.42
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.26
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.2d6
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 5.0.0d0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.0.5f11
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.2.2
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.1d2
com.apple.GeForce 7.1.8
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 5.0.0d0
com.apple.driver.AppleLPC 1.5.8
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.0.16
com.apple.driver.AppleBacklight 170.1.9
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics 7.1.8
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB 7.1.8
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 225.2
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 4.0.5f11
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.0.1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 225.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 225.2
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 33
com.apple.driver.AppleIRController 312
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.2.0
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.0.3
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.0.3
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.8.9
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 530.4.20
com.apple.driver.AppleUSBHub 4.5.0
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.1.2b2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.5.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.3.0
com.apple.driver.AppleUSBUHCI 4.4.5
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.5
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 4.5.8
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.6
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.8
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.5
com.apple.driver.AppleAPIC 1.5
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 193.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 3.2.30
com.apple.security.quarantine 1.3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 193.0.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.2.0f3
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
com.apple.iokit.IOSurface 80.0.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.5
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.6fc17
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.4
com.apple.driver.AppleHDAController 2.2.0f3
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.2.0f3
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.0.16
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.3d8
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 5.0.0d0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.1.0d17
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.0.16
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.3
com.apple.nvidia.nv50hal 7.1.8
com.apple.NVDAResman 7.1.8
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.2
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.2
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 13
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 4.0.5f11
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.0.5f11
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.2.0
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.0.1
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 227.1
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 4.4.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 4.5.3
com.apple.driver.AppleUSBComposite 4.5.8
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.2.0
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.2.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.4.5
com.apple.iokit.IO80211Family 420.3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.1b1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 2.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 4.5.8
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.8
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.5.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily 4.5.8
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 177.5
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 331.6
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.7.1
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.5
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6.8
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4

Har du gjort ett hårdvarutest?

  • Medlem
  • Västerås
  • 2012-07-02 15:58

Sannolikt detta: MacBook Pro (15-inch, Mid 2010): Intermittent black screen or loss of video
Lämna in så fort som möjligt då det blir värre ju längre tiden går.

  • Avstängd
  • Stockholm
  • 2012-07-02 17:04

Kan ju bero på det Depeo säger men kan också bero på något du installerat i datorn com.globaldelight.driver.BoomDevice 1.1 eller com.rogueamoeba.InstantOn 5.0.2 skulle jag misstänka och prova att avinstallera för att se om datorn funkar bättre utan dessa drivrutiner.

Senast redigerat 2012-07-02 18:53
1
Bevaka tråden