Skulle verkligen uppskatta ett tips angående följande problem: Jag behöver ett formulär som ger besökaren på sajten 4x2 svarsmöjligheter att klicka i eller ej men att svarsalternativen är varandra ömsesidigt uteslutande vertikalt och horisontellt. Alla svarsalternativ på ”diagonalen” ska vara möjliga. Endast 2 svar per formulär; ETT mest och ETT minst. Se bifogat försök till illustration:

Data som skapas genom svaren ska kunna lagras i databasen på webbhotellet. Går detta att åstadkomma i FileMaker, i Numbers eller möjligen även i OpenOffice?

Som sagt, oerhört tacksam för tips!

Kjell