• Medlem
  • 2012-05-18 12:12

Jag har ett preflightskript i InDesign CS5 som bla tar upp en lista på vilka typsnitt som används i dokumentet. Det görs så här:

set myUsedFonts to fonts of document 1

Den strängen hittar typsnitt som InDesigns egen typsnittsredovisning inte hittar. En omständighet är att typsnittet dyker upp som ett av många inbäddade typsnitt i den preflightrapport InDesign kan skapa själv, men bara detta enda typsnitt. Det finns en rad typsnitt i monterade pdf:er som skriptet inte får träff på. Och det är bara Regular som hittas av skriptet, inte Bold.

Ursprungligen av Preflightrapporten:

TECKENSNITT

34 använda; 0 saknade, 15 inbäddade, 0 ofullständiga, 0 skyddade

...

- Namn: MyriadPro-Bold; Typ: Type 1, Status: inbäddade
Filnamn: E/T
Fullständigt namn: MyriadPro-Bold
Först använd på sidan: Först använd på sidan: 7 (PDF) 30 im.pdf
Skyddad: Nej

- Namn: MyriadPro-Regular; Typ: Type 1, Status: inbäddade
Filnamn: E/T
Fullständigt namn: MyriadPro-Regular
Först använd på sidan: Först använd på sidan: 7 (PDF) 30 im.pdf
Skyddad: Nej

...

Och "Sök efter teckensnitt..." hittar bara ett typsnitt inbäddat i en bild trots att det är 15 stycken.