1: Jag installerade vsFTPD via homebrew
brew install vsftpd

2: Sedan skapade jag en conf fil för vsftpd.
sudo mkdir -p /opt/local/etc
sudo touch /opt/local/etc/vsftpd.conf

3: Min vsftpd.conf ser ut så här:
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
anon_upload_enable=NO
anon_mkdir_write_enable=NO
anon_other_write_enable=NO
chroot_local_user=YES
guest_enable=NO
listen=YES
listen_port=21
pasv_min_port=30000
pasv_max_port=30999
pam_service_name=ftp

4: Skapade /usr/share/empty
sudo mkdir /usr/share/empty

5: Skapade en vsftpd.plist för att köra vsftpd
sudo touch /Library/LaunchDeamons/vsftpd.plist

6: Min vsftpd.plist ser ut så här:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dt...">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>KeepAlive</key>
<true/>
<key>Label</key>
<string>vsftpd</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
<string>/usr/local/Cellar/vsftpd/2.3.4/sbin/vsftpd</string>
<string>/opt/local/etc/vsftpd.conf</string>
</array>
<key>RunAtLoad</key>
<true/>
</dict>
</plist>

7: Jag startade vsftpd så här:
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/vsftpd.plist

8: Försöker logga in på localhost med min egen användare
ftp localhost

Får då detta:
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 2.3.4)
Name (localhost:myUsername): myUsername
331 Please specify the password.
Password:
530 Login incorrect.
ftp: Login failed

Jag vet att jag skriver rätt lösenord.
Någon som har en aning om varför jag inte kan logga in? Kan det ha något att göra med att jag chrootar de lokala användarna?

Tacksam för tips!