• Medlem
  • Mölndal
  • 2012-04-03 21:18

Apple uppdaterar info om garanti/reklamationsrätt i EU

Apple - Juridisk text - Apple-produkter och EU:s lagstadgade garanti