Jag letar efter ett annoteringsprogram för OSX. För att göra annoteringar i PDF. Något program likt Goodreader för iPad eller IAnnotate för dito.

Iannotate är ett fullständigt lysande program och jag skulle behöva något liknande för både OSX och Windows för de stackare som ännu inte äger en iPad.

Några tips?