• Medlem
  • Uddevalla
  • 2012-03-20 08:08

Jag upptäckt att när mina mail läses i webbmail eller Outlook så blir den skriva huvudtexten blir mailprogrammets standard typsnitt, medans min rubrik blir ful för den blir mycket större och alltid Helvetica vilket inte passar ihop med övrig text.

Hur fixar man detta? Jag testat med både och utan Matcha alltid de förvalda typsnittet (Helvectica strl 12)